Instalacja "REFRAKCJA" autorstwa Wiktora Goszki (nagrodzona Medalem im. Tymona Niesiołowskiego), wernisaż wystawy Dyplom 2021 Instalacja "REFRAKCJA", wokół której stoją zwiedzający wystawę Humanistyka i sztuka

Centrum sztuki absolwentów

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Ekspozycję najlepszych dyplomów zrealizowanych w minionym roku akademickim na Wydziale Sztuk Pięknych UMK można do 20 lutego oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

Na wystawie "Dyplom 2021" prezentowane są prace ponad 40 absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych reprezentujące różne podejścia do sztuki: artystyczne, konserwatorskie i badawcze, będące owocem kilkuletniego dojrzewania artystycznego i intelektualnego. Wzorem poprzednich lat autorzy najlepszych dyplomów zostali uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami. Ekspozycja zawiera 26 wyróżnionych prac artystycznych. Wśród nich znajdują się dwa dyplomy uhonorowane w sposób szczególny. Jeden Medalem im. Tymona Niesiołowskiego, drugi - Medalem Janusza Boguckiego.

Medal im. Tymona Niesiołowskiego - honorową nagrodę za najlepszy dyplom artystyczny przygotowany w danym roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK -  przyznano mgr. Wiktorowi Goszce (spec. malarstwo w architekturze). Nagrodzony dyplom pt. "REFRAKCJA" został przygotowany pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Rocheckiego. "REFRAKCJA" to forma przestrzenna zrealizowana z połączenia techniki witrażu klasycznego, neonu oraz stalowej konstrukcji o architektonicznej charakterystyce. Pracę stanowi dziesięć pojedynczych segmentów połączonych w jeden układ kompozycyjny i tworzących artystyczny system. Instalacja korzysta jednocześnie z wartości neonu i witrażu, które łącznie tworzą specyficzne załamania światła. Zaprojektowana jako kompozycja geometryczna nawiązuje do Art Deco. Autor starał się zerwać z oczywistymi funkcjami przeznaczenia witrażu i neonu, a zmieniając je w autonomiczny obiekt, nadał mu nowy charakter. 

 

Medal Janusza Boguckiego przyznawany przez radę programową kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna za najlepszy na kierunku dyplom artystyczny i pracę teoretyczną otrzymała mgr Alicja Głowania (spec. rysunek mediów) za obiekt z dźwiękiem pt. "Synkretyczne rozmowy we/wnętrzne" przygotowany pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Szarego. Otwierając każdą z szuflad, wysłuchać można wierszy autorstwa artystki. Jak sama pisze: "Przy białej ścianie stoi biała szafka, a gdy otworzysz którąś z szuflad, jak biała karta pokrywa się atramentem ze słów. Szuflady to przestrzeń i miejsce na odrębne historie, zamknięte w jednym, organicznym tworze. To całkiem proste, skrywa się tutaj pewna ambiwalencja. Otwierania się i zamykania na to, co eksponowane i to, co skryte. Na uzewnętrznienie się w chowaniu."

Wyróżnienia im. doc. Jerzego Frycza za najlepszy dyplom obroniony na kierunku ochrona dóbr kultury otrzymali: mgr Katarzyna Czepiel za pracę napisaną pod kierunkiem dr hab. Doroty Kamińskiej-Jones, prof. UMK pt. "Wisznu i jego boski wierzchowiec Garuda — zespół indyjskich rzeźb z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Analiza ikonograficzna z próbą atrybucji i datowania" oraz mgr Mateusz Przedmojski za pracę napisaną pod kierunkiem dr Karoliny Zimnej-Kaweckiej pt. "Dzieje i problematyka konserwatorska Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu w kontekście historycznych przekształceń wiślanego nabrzeża miasta".

Historykom sztuki przyznano nagrodę i wyróżnienie im. prof. Gwidona Chmarzewskiego. Nagrodę otrzymała mgr Anna Kusz za pracę napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Dżurkowej-Kossowskiej pt. "Sztuka Marka Kijewskiego i duetu Kijewski/Kocur. Ujęcie intertekstualne na przykładzie wybranych prac artystów". Wyróżnienie natomiast przyznano mgr Karolinie Osińskiej za pracę napisaną pod kierunkiem dr. hab. Ryszarda Mączyńskiego, prof. UMK\ pt. "Pozycja dzieła i instytucji sztuki w dobie mediów społecznościowych: Zachęta oraz Cosmos Muzeum".

Nagrodę i wyróżnienie im. prof. Jadwigi Puciaty-Pawłowskiej za najlepszą pracę licencjacką obronioną na Wydziale Sztuk Pięknych UMK na kierunkach prowadzonych w ramach dyscypliny nauki o sztuce przyznano: lic. Marii Hotel z ochrony dóbr kultury za pracę napisaną pod kierunkiem dr. hab. Juliusza Raczkowskiego, prof. UMK pt. "Problematyka zabytkoznawcza retabulum Trójcy Świętej z kościoła Świętego Wawrzyńca w Toruniu. Przyczynek do badań nad późno nowożytną plastyka toruńską" oraz lic. Arlecie Szatkowskiej z krytyki artystycznej za pracę napisaną pod kierunkiem dr. Filipa Pręgowskiego pt. "O sztuce, która <<wychodzi z szafy>>. Dyskurs wokół problematyki LGBT+Q we współczesnych wystawach w Polsce na podstawie wybranych przykładów".

W tym roku nie przyznano Nagrody im. prof. Jerzego Remera.

Nagrodami im. doc. Leonarda Torwirta za najlepsze prace dyplomowe na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki uhonorowano 5 osób. Nagrody otrzymały:

- mgr Dorota Czerko za pracę konserwatorsko-artystyczną "Dziesięć XIX-wiecznych wielkoformatowych oprawnych fotografii na podłożu papierowym ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej" (promotor: dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK) oraz za pracę  teoretyczno-badawczą "Zabytkowe oprawne fotografie na podłożach papierowych w kolekcjach polskich muzeów biograficznych. Wstępne rozpoznanie konserwatorskie" (promotor: dr hab. Małgorzata Pronobis-Brzezińska, prof. UMK)

- mgr Małgorzata Garlicka za pracę konserwatorsko-artystyczną "Szafka w stylu Boulle (XIX w.) z Muzeum Narodowego w Lublinie" oraz pracę teoretyczno-badawczą "Implementacja lakierów akrylowych i akrylowo-uretanowych do imitacji szkliwa na cegłach oraz zeszkliwionego spieku cegieł zendrówek" (promotor: dr Aleksandra Gralińska-Grubecka)

- mgr Joanna Gorzałczany za pracę konserwatorsko-artystyczną "Obraz Epitafium, Józef Szajna 1966 r., Muzeum Narodowe w Krakowie" (promotor: dr hab. Sławomir Kamiński, prof. UMK) oraz pracę teoretyczno-badawczą "Opracowanie metodyki interpretacji nieinwazyjnych badań zapraw dziewiętnastowiecznych obrazów na podłożu płóciennym za pomocą przenośnego spektrometru XRF" (promotor: dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK)

- mgr Justyna Lewandowska za pracę konserwatorsko-artystyczną "Prace konserwatorskie i restauratorskie wraz z dokumentacją przy osiemnastowiecznej, drewnianej rzeźbie świętego Franciszka z Asyżu z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu" (promotor: dr Kinga Szczepińska) oraz pracę teoretyczno-badawczą "Technologia i technika temperowego malarstwa ikonowego" (promotor: prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik)

- mgr Aleksandra Joanna Młynarska za pracę konserwatorsko-artystyczną "Prace konserwatorsko-restauratorskie wraz z dokumentacją przy feretronie z obrazem ze sceną Zwiastowania i płaskorzeźbą z Hostią w kielichu, 3 ćw. XIX w., z kościoła śś. Piotra i Pawła w Chełmnie" (promotor: dr Kinga Szczepińska) oraz pracę teoretyczno-badawczą "Palety i pędzle w polskich zbiorach muzealnych a historia utensyliów malarskich w sztuce europejskiej" (promotor: prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik).

Dodatkowo przyznano 9 wyróżnień im. doc. Leonarda Torwirta.

Uroczysty finisaż połączony z wręczeniem absolwentom nagród i wyróżnień odbędzie się 18 lutego 2022 r. w Kinie Centrum CSW "Znaki czasu" w Toruniu w dwóch turach:

Prof. Wojciech Wysota podczas finisażu wystawy Dyplom 2021
fot. Wydział Sztuk Pięknych UMK

Podczas finisażu wystawy, który odbył się 18 lutego, wręczono ostatnie wyróżnienia. Nagrody specjalne okręgu toruńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków otrzymali Jacek Nogowski (absolwent grafiki) oraz absolwentki konserwacji i restauracji dzieł sztuki: Daria Maciąg, Kamila Bucior, Maria Juszkiewicz i Dominika Piekarska. Daria Weisbrodt (absolwentka sztuki mediów i edukacji wizualnej) oraz Adrian Kiszka (absolwent malarstwa) otrzymali nagrody publiczności Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu. W uroczystości wzięli udział dyplomanci i ich promotorowie, pracownicy i studenci Wydziału Sztuk Pięknych, władze dziekańskie i honorowi goście. Uroczystość swoim przybyciem uświetnił prorektor ds. nauki - prof. dr hab. Wojciech Wysota.

Autorem identyfikacji wizualnej wystawy jest mgr Jakub Sobczak z Katedry Projektowania Graficznego.

Zasady udostępniania treści

Galeria

 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Dyplom 2021 - wernisaż prac absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych (CSW, 28.01.2022) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

W profesorskim gronie

Chirurgia archeologiczna


Historyczni debiutanci

Gwiezdny spektakl na niebie

Artykuł zawiera film

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.