Życie kampusu

Dodatkowy termin egzaminów

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie dodatkowego terminu przeprowadzenia egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 363) zarządza się, co następuje:                                                                         

§1

  1. Na kierunkach studiów, na których zarządzeniem Nr 231 Rektora UMK z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 374) zostało wprowadzone rozliczenie roczne na rok akademicki 2020/21, zamiast obowiązującego dotychczas rozliczenia semestralnego, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminów przewidzianych na koniec semestru zimowego w dodatkowym, trzecim terminie.
  2. Decyzję o przeprowadzeniu takiego egzaminu podejmuje dziekan wydziału na wniosek studenta złożony do dnia 22 marca 2021 r.
  3. Ocena uzyskana przez studenta w dodatkowym terminie jest oceną ostateczną
    z przedmiotu, niezależnie od tego jaką ocenę uzyskał we wcześniejszych terminach.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Samorządu Studenckiego w dniu 13 marca 2021 r.

 

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Sokala

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza

Pokolenie iGen szuka bezpiecznej przystani


Organizacja kształcenia - zarządzenie Rektora

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.