Nadania tytułu doktora honoris causa UMK prof. Jerzemu Bogdanowi Gajewskiemu dokonali prof. Tomasz Drewa z Wydziału Lekarskiego i pierwszy zastępca JM Rektora prof. dr hab. Wojciech Wysota Nauki przyrodnicze

Doktorat honoris causa dla wybitnego urologa

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Prof. Jerzy Bogdan Gajewski, wybitny urolog z Dalhousie University (Halifax, Kanada) odebrał w czasie Święta Uniwersytetu tytuł doktora honoris causa UMK. Wyróżnienie przyznano naukowcowi w dowód uznania jego zasług dla rozwoju polskiej urologii.

O przyznaniu honorowego tytułu prof. Jerzemu Bohdanowi Gajewskiemu zdecydował Senat UMK (uchwałą nr 1 z 23 stycznia 2024 r.) na podstawie wybitnego dorobku uczonego.

Profesor Jerzy Bogdan Gajewski otrzymał dyplom lekarski w 1973 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalizację I stopnia (z chirurgii) uzyskał w roku 1977, a II stopnia (z urologii, pod kierunkiem swojego ojca dr. Henryka Gajewskiego) w 1980 r. Pracował w Bydgoszczy i w niemieckich klinikach urologicznych i chirurgicznych w Ulm i Herdecke. W 1982 r. wyemigrował z rodziną do Kanady i od tego czasu związany jest z Kliniką Urologiczną Uniwersytetu Dalhousie w Halifax, gdzie w 1983 r. nostryfikował dyplom lekarza, a w 1986 r. uzyskał kanadyjską specjalizację z urologii. W Katedrze Farmakologii i Urologii Uniwersytetu Dalhousie odbył dwuletni staż naukowy z neurourologii. Jest laureatem pierwszej nagrody za badania naukowe w dziedzinie neurourologii eksperymentalnej, przyznanej w 1984 r. przez Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne; po raz pierwszy badaczowi kanadyjskiemu.

Od roku 1987 pracuje w Klinice Urologii Uniwersytetu Dalhousie, początkowo jako Assistant Professor, od roku 1994 jako Associate Professor, a od 1999 – Full Professor. Pracował również na stanowisku profesora w Katedrze Farmakologii Uniwersytetu Dalhousie w latach 2000-2016. Obecnie ma stopień Professor Emeritus.

Głównymi kierunkami zainteresowań prof. Gajewskiego są neurogenne i czynnościowe zaburzenia dolnego odcinka układu moczowego, nietrzymanie moczu, urodynamika, zespół bolesnego pęcherza i zaburzenia erekcji. Profesor odegrał kluczową rolę w ustanowieniu jednego z dwóch pierwszych ośrodków neuromodulacji w Kanadzie (w 1994 r.). Był dyrektorem programu stypendialnego w urologii funkcjonalnej w latach 1992-2017, uznawanego przez International Continence Society (jako oficjalne centrum szkoleniowe). Przeszkolił wielu krajowych i międzynarodowych stypendystów, w tym kilku stażystów z Polski. Za całokształt działalności na rzecz urologii w Nowej Szkocji w 2023 r. otrzymał Nova Scotia Senior Membership Award.

Opublikował 150 prac naukowych i rozdziałów w książkach naukowych, a także ponad 200 doniesień zjazdowych. W 2019 r. otrzymał dyplom Top Cited Article 2018-2019, Neurourology and Urodynamics – Wiley. Jest członkiem 21 organizacji naukowych: kanadyjskich i międzynarodowych.

Od wielu lat jest aktywnym członkiem Kanadyjskiego Towarzystwa Urologicznego (CUA). Był członkiem i przewodniczącym wielu komisji Towarzystwa: w latach 2001-2005 pełnił  funkcję skarbnika, w latach 2006-2011 zasiadał w Zarządzie Głównym, a w latach 2009-2010 był prezydentem Towarzystwa. W roku 2010 był jednym z inicjatorów corocznej wymiany naukowo-szkoleniowej między Kanadyjskim i Europejskim Towarzystwem Urologicznym. Był też członkiem Editorial Board Canadian Journal of Urology, a później Canadian Urological Association Journal. W latach 2008-2018 prowadził coroczne kursy urodynamiczne dla rezydentów podczas kongresów CUA. Jest jednym z inicjatorów współpracy między Kanadyjskim i Chińskim Towarzystwem Urologicznym. Kilkakrotnie był zapraszany na chińskie zjazdy urologiczne, a w latach 2009-2014 pracował jako Guest Professor  w Central South University w Changsha Hunan.

Za wkład w rozwój urologii kanadyjskiej przyznano mu w 2014 r. CUA Life Achievement Award. Przez następnych pięć lat był historykiem Kanadyjskiego Towarzystwa Urologicznego. Zorganizował muzeum historyczne w biurze CUA w Montrealu, stworzył też stronę internetową historii CUA. Za wkład w historię urologii w Kanadzie został odznaczony w 2018 r. CUA Golden Lithotrite Award.

Od 1998 r. prof. Gajewski jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (AUA). Aktywnie uczestniczył w kongresach AUA. W latach 2013-2014 był prezydentem Północno-Wschodniej Sekcji Towarzystwa. Był też członkiem jego Komisji Historycznej.

Od 1989 r. jest członkiem International Continence Society (ICS). Pełnił funkcję przewodniczącego stowarzyszenia, skarbnika, członka zarządu, działał w wielu komisjach. Jest autorem i współautorem wielu wytycznych ICS. Przez lata był członkiem kolegium redakcyjnego "Neurourology and Urodynamics", obecnie jest również członkiem kolegium redakcyjnego nowego czasopisma ICS "Continence". Za swoją pracę w ICS otrzymał członkostwo honorowe. Reprezentował ICS na wielu spotkaniach naukowych i warsztatach.

Od 1998 r. uczestniczy w wielu komisjach i publikacjach "International Consultation on Incontinence" (ICI). Głównym celem ICI jest promowanie poprawy leczenia nietrzymania moczu i zaburzeń czynnościowych dolnego odcinka układu moczowego poprzez opracowywanie zaleceń i wytycznych. Co cztery lata ICI publikuje wielotomowy podręcznik, tzw. biblię urologii czynnościowej.

Prof. Gajewski udziela się również aktywnie w International Consultation on Incontinence – Research Society (ICI-RS). Jest jego członkiem założycielem, wielokrotnie zapraszanym do prac w think tankach, które publikują wytyczne dla dalszych badań naukowych w dziedzinie urologii czynnościowej.

Prof. Gajewski jest też członkiem założycielem International Neurourology Society (INUS). Angażuje się aktywnie w prace stowarzyszenia. Reprezentował INUS w wielu spotkaniach i warsztatach (w Szwajcarii, Indiach, Kolumbii).

Od 1979 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU). Aktywnie bierze udział w kongresach PTU. Jest współautorem wytycznych dla stymulacji nerwów krzyżowych w leczeniu w Polsce dysfunkcji mikcyjnych. Był członkiem komitetu naukowego "Urologii Polskiej", a obecnie jest redaktorem konsultacyjnym "Central European Journal of Urology". Zorganizował cztery delegacje urologów kanadyjskich do Polski. W 2022 r. był współautorem tłumaczenia raportu terminologii International Continence Society dotyczącej neurogennej dysfunkcji dolnych dróg moczowych u dorosłych, którego jest głównym autorem. Jest również członkiem rady redakcyjnej "European Journal of Translational and Clinical Medicine" wydawanego przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Za działalność na rzecz polskich pacjentów i polskiej urologii otrzymał tytuł Członka Honorowego PTU. W 2018 roku otrzymał wyróżnienie Zwierciadło duszy za wkład w rozwój urologii funkcjonalnej w Polsce.

W 1996 r. dzięki osobistym kontaktom kierownika Kliniki Urologii ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy prof. Zbigniewa Wolskiego z prof. Jerzym Gajewskim i prof. Richardem Normanem zainicjowano współpracę naukową i szkoleniową pomiędzy Uniwersytetem Dalhousie a Akademią Medyczną w Bydgoszczy w dziedzinie urodynamiki, sztucznego zwieracza i neuromodulacji. W 1998 r. miesięczny staż w Halifax odbył asystent Kliniki dr Krzysztof Kwela. W ramach wymiany w 1999 r. Klinikę Urologii w Halifax wizytował prof. Wolski. W 2010 r. prof. Gajewski był recenzentem rozprawy doktorskiej dr Magdaleny Mikulskiej-Jovanowić.

Prof. Gajewski kontynuuje współpracę z bydgoską Kliniką kierowaną przez prof. Tomasza Drewę – jest stałym konsultantem oraz operatorem wykonującym operacje pokazowe. Dzięki teemu możliwe było wprowadzenie w Bydgoszczy neuromodulacji krzyżowej i dalszego chirurgicznego leczenia nietrzymania moczu oraz usprawnienie działalności pracowni badań urodynamicznych. W ramach współpracy wydany został podręcznik "Sacral Neuromodulation and Urodynamics" (2022) w języku polskim i angielskim.

Prof. Jerzy Gajewski lubi żeglować; należy do Royal Nova Scotia Yacht Squadron, najstarszego klubu żeglarskiego w Ameryce Północnej.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Święto pełne nagród i wyróżnień

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Muzyczne święto

Artykuł zawiera galerię

Nowy Ambasador UMK

"Ratio et spes" wokół pokoju


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.