O stanowisko prorektora ds. Collegium Medicum w nadchodzacej kadencji ubiegac się będą: prof. dr hab. Dariusz Grzanka z Wydziału Lekarskiego i prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska z Wydziału Nauk o Zdrowiu Życie kampusu

Dwoje kandydatów na prorektora ds. Collegium Medicum

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Do Komisji Wyborczej Uniwersytetu wpłynęły dwie kandydatury na stanowisko prorektora ds. Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy w kadencji 2024-2028. Będą się o nie ubiegać prof. dr hab. Dariusz Grzanka z Wydziału Lekarskiego i prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska z Wydziału Nauk o Zdrowiu, pełniąca tę funkcję od 2020 r.

Zgodnie z § 63 ust. 2 Statutu UMK kandydata na prorektora do spraw Collegium Medicum przestawia rektorowi zebranie elektorów zatrudnionych lub studiujących w bydgoskiej części Uniwersytetu. Głosowanie elektroniczne odbędzie się 5 kwietnia 2024 r.

Treść zgłoszeń kandydatów i ich pełne sylwetki

Więcej o wyborach na UMK

Prof. dr hab. Dariusz Grzanka – ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Bydgoszczy, stopień doktora nauk medycznych uzyskał w roku 2005, a stopień doktora habilitowanego otrzymał na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w 2016 roku na podstawie osiągnięcia pt. "Strukturalno-funkcjonalne powiązanie jądrowej aktyny i białka SATB1 w procesie indukowanej śmierci komórek". Jest autorem lub współautorem blisko 300 publikacji. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą czterech przenikających się wzajemnie obszarów badawczych: udziału cytoszkieletu w procesach śmierci komórkowej, znaczenia rokowniczego białka SATB1 oraz jego funkcjonalnego powiązania z F-aktyną jądrową, zaangażowania F-aktyny w organizację połączeń międzykomórkowych oraz poszukiwania niekanonicznych funkcji białek cyklu komórkowego. Był kierownikiem i wykonawcą grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Jednym z efektów realizacji tych grantów było uzyskanie wielokrotnie nagradzanego patentu na "Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych", którego jest współautorem. Był recenzentem oceniającym projekty dla Czech Science Foundation i Czech Health Research Council oraz recenzentem w ramach konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest także recenzentem w czasopismach z listy Journal Citation Reports. Za prowadzoną działalność naukową i organizacyjną uzyskał liczne nagrody, m.in. indywidualną i zespołowe w dziedzinie naukowo-badawczej i organizacyjnej oraz wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie nauka, badania naukowe i postęp techniczny. Był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie patomorfologii dla województwa kujawsko-pomorskiego, przewodniczącym zarządu Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Patologów oraz członkiem zarządu Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Posiada specjalizację z patomorfologii. Prof. Dariusz Grzanka w codziennej praktyce lekarskiej zajmuje się̨ diagnostyką histopatologiczną i cytologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dermatopatologii. Realizując swoje zainteresowania, drogę zawodową związał z Katedrą Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Katedrą Patomorfologii Klinicznej Collegium Medicum UMK, której jest kierownikiem od 2017 roku. Jest również kierownikiem Zakładu Patomorfologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Pełni ponadto funkcję przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki Medyczne.

Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska – jest absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi, w latach 1981–1987 odbyła studia na kierunku lekarskim, uzyskując dyplom lekarza w 1987 r. Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczęła działalność kliniczną i naukowo-dydaktyczną, którą kontynuuje do chwili obecnej. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych I i II stopnia oraz geriatrii. W 1995 roku odbyła trzymiesięczny staż naukowo-kliniczny w Klinice Hepatologii i Gastroenterologii w Wyższej Szkole Medycznej w Hanowerze (Niemcy) pod kierunkiem prof. M. P. Mannsa. W 1993 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Wpływ antagonistów receptora histaminowego H2 na metabolizm tlenowy w wybranych elementach morfotycznych krwi u osób z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy" (praca została wyróżniona nagrodą rektora I stopnia), która została napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Chojnackiego. W 1999 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny w specjalności choroby wewnętrzne na podstawie oceny dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. "Próby farmakologicznej modyfikacji stresu oksydacyjnego w nerce i krwi szczurów w przebiegu cukrzycy streptozotocypowej" (nagroda rektora I stopnia za najlepszą pracę habilitacyjną w roku akademickim 1999/2000). W 2009 roku uzyskała tytuł profesora nauk medycznych. Aktualnie pełni funkcję kierownika Katedry i Kliniki Geriatrii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK. Trzykrotnie pełniła funkcję prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, a dwukrotnie – dziekana. W kadencji 2020-2024 powołana na stanowisko prorektora UMK ds. Collegium Medicum. Ponadto jest członkiem Zarządu Towarzystwa Internistów Polskich oraz autorką ponad 100 publikacji naukowych.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Prof. Andrzej Tretyn rektorem UMK

Artykuł zawiera galerię

Wybory rektora UMK

Artykuł zawiera film

Dwóch kandydatów na rektora

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.