Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk i dr hab. Joanna Kułaga-Przymus, prof. UMK Kolaż złożony z trzech zdjęć przedstawiających: prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego, prof. dr. hab. Mariusza Lemańczyka i dr hab. Joannę Kułagę-Przymus, prof. UMK Nauki ścisłe

Mocna reprezentacja w PAN

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Troje naukowców z UMK dołączyło do Polskiej Akademii Nauk: prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii został członkiem rzeczywistym PAN, prof. dr. hab. Mariusz Lemańczyk z Wydziału Matematyki i Informatyki - członkiem korespondentem, a dr hab. Joanna Kułaga-Przymus, prof. UMK, również z WMiI, została wybrana do Akademii Młodych Uczonych PAN.

Wyboru nowych członków PAN i AMU PAN spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem i autorytetem w środowisku naukowym, dokonuje Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk.

W tym roku podczas posiedzenia, które odbyło się 3 grudnia, wybrano: 

Cała trójka naukowców z UMK reprezentuje Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk.

Pełna lista nowych członków

Status członka jest niezwykle elitarny - pochwalić się nim może nie więcej niż 350 naukowców z kraju. Nowo wybranym osobom przysługiwać będzie od 1 stycznia 2022 r. Członkiem rzeczywistym lub korespondentem zostaje się dożywotnio. Kadencja członka Akademii Młodych Uczonych trwa pięć lat, bez możliwości ponownego wyboru.

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski ukończył studia na Wydziale Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. Stopień doktora uzyskał w 1986 r. na Wydziale Technologii Chemicznej Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1999 r. otrzymał tytuł profesora chemii. Od 1994 r. kieruje Zakładem Chemii Środowiska i Ekoanalityki, który w 2006 r. przekształcony został w Katedrę Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK. Od 2010 r. jest również kierownikiem Centrum Edukacyjno-Badawczego Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep, w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Odbył wiele zagranicznych staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie w Tybindze (jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta; w latach 1989-1992), na Stanowym Uniwersytecie w Kent (w latach 1992-1994) oraz w licznych ośrodkach akademickich Chin, Japonii, Australii, Południowej Afryki, Brazylii i Europy. Prof. Buszewski jest laureatem licznych nagród i wyróżnień krajowych oraz międzynarodowych, w tym doktorem honoris causa 6 uczelni. Ponadto jest przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN, członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz Europejskiej Akademii Nauki i Sztuk Pięknych, członkiem rad wydawniczych 26 krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, autorem lub współautorem kilkunastu książek, licznych patentów, wykładów i ponad 700 artykułów naukowych. Jest jednym z najczęściej cytowanych chemików w Polsce (ponad 22 000 cytowań) (h = 66).

Prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk - pracuje na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują teorię ergodyczną i układy dynamiczne, w szczególności teorię połączeń,  teorię spektralną, układy pochodzenia probabilistycznego, dynamikę topologiczną, układy paraboliczne oraz teorię informacji. W ciągu ostatniej dekady jego główne badania przesunęły się w kierunku interakcji między teorią ergodyczną a analityczną teorią liczb. W tematyce tej opublikował szereg przełomowych prac na temat hipotezy Sarnaka o rozłączności moebiusowej układów deterministycznych. Prof. Lemańczyk jest dyrektorem Centrum Doskonałości "Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja" w ramach Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej. Profesor Mariusz Lemańczyk jest laureatem wielu nagród, m.in. nagrody im. K. Kuratowskiego w 1987 roku oraz nagrody głównej im. S. Banacha Polskiego Towarzystwa Matematycznego w 1998. W roku 2016 r. otrzymał prestiżowe stanowisko Chair Jean-Morlet (CIRM, Marsylia). Jest autorem ponad 120 artykułów naukowych.

Dr hab. Joanna Kułaga-Przymus, prof. UMK - ukończyła studia magisterskie (2008) i doktoranckie na UMK. W 2011 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską "Własności ergodyczne i spektralne potoków specjalnych nad obrotami i przekładaniami odcinków", przygotowaną pod kierunkiem prof. Mariusza Lemańczyka. W latach 2013-2016 pracowała jako adiunkt na stanowisku badawczym dla młodych matematyków w Instytucie Matematycznym PAN, a w 2017 roku odbyła półroczny staż podoktorski w CNRS w Marsylii jako wykonawca grantu ERC. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2019. Od 2020 roku jest kierownikiem Katedry Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych UMK. Jej zainteresowania skupiają się wokół teorii ergodycznej i jej związków z teorią liczb. Jest autorką licznych publikacji w czasopismach o zakresie międzynarodowym, referatów oraz uczestniczką projektów w ramach grantów NCN. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego (2015), Nagrody dla Młodych Matematyków (za rok 2012), Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską (za rok 2011) oraz Stypendium START FNP (z wyróżnieniem, za rok 2017). Prof. Kułaga-Przymus jest członkiem Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.