Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Prof. Aldona Glińska-Neweś, zdjęcie portretowe Nauki społeczne

Praca kobiet pod lupą noblistki

— Liliana Radkiewicz
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Za badania na temat sytuacji kobiet na rynku pracy Komitet Noblowski uhonorował Nagrodą Nobla z ekonomii profesor Claudię Goldin z Uniwersytetu Harvarda. Tegoroczną decyzję kapituły komentuje prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Nagroda w dziedzinie ekonomii nie jest jedną z Nagród Nobla ustanowionych przez Alfreda Nobla na podstawie jego testamentu. Została ufundowana w 1968 r przez Bank Szwecji (Sveriges Riksbank). Jej pełna nazwa to: Nagroda Sveriges Riksbank w dziedzinie nauk ekonomicznych ku pamięci Alfreda Nobla. Proces nominacji, kryteria selekcji i wręczanie nagród w dziedzinie ekonomii przebiega podobnie jak w przypadku Nagród Nobla.

Tegoroczną noblistką w tej dziedzinie została Claudia Goldin, która dokonała analizy danych zbieranych przez ponad 200 lat w Stanach Zjednoczonych, wykazując szereg zmian w udziale kobiet na rynku pracy i główne źródła utrzymującej się między płciami różnicy w zatrudnieniu i poziomie płac.

Claudia Goldin, laureatka Nagrody Nobla z ekonomii
Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

– Wbrew powszechnym wyobrażeniom udział kobiet w rynku pracy nie miał tendencji wzrostowej przez ostatnie 200 lat, co sugerowała koncepcja związku pomiędzy rozwojem gospodarczym a liczbą pracujących kobiet – tłumaczy prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. – Claudia Goldin obaliła ten pogląd, wykazując, że wykres przedstawiający aktywność kobiet na rynku pracy w czasie ma w rzeczywistości kształt litery U. Spadek odsetka pracujących zawodowo kobiet, zwłaszcza zamężnych, zanotowano w okresie przejścia od społeczeństwa rolniczego do przemysłowego na początku XIX wieku. Był to zaskakujący fakt prowadzący do wniosku, że to industrializacja sprawiła, że mężatki zostały w domach. Na początku XX wieku udział kobiet w rynku pracy zaczął ponownie rosnąć w związku z powstaniem i rozwojem sektora usług.

Claudia Goldin badała także rozbieżności między zarobkami kobiet i mężczyzn oraz zjawiska, które te dysproporcje powodowały. Z historycznego punktu widzenia duża część rozbieżności jest spowodowana różnicami w edukacji i wyborach zawodowych. Zmiany w tym zakresie mogą być powolne, choćby dlatego że oczekiwania młodych kobiet są kształtowane przez doświadczenia poprzednich pokoleń, na przykład ich matek, które wróciły do pracy dopiero wówczas, gdy ich dzieci dorosły. Goldin wykazała, że rewolucyjne zmiany nastąpiły po wprowadzeniu powszechnego dostępu do pigułek antykoncepcyjnych ze względu na możliwość bardziej przewidywalnego planowania kariery.

Badania tegorocznej laureatki Nagrody Nobla dotykają także zmian w decyzjach małżeńskich kobiet, gdzie (nie)przyjmowanie nazwisk męża po ślubie jest traktowane jako wskaźnik społeczny. Claudia Goldin analizuje także powody, dla których kobiety stanowią obecnie większość osób podejmujących studia wyższe.

W swojej najnowszej książce z 2021 roku zatytułowanej "Career and Family: Women's Century-Long Journey toward Equity" Claudia Goldin pokazuje, że zasadniczy problem nie polega wyłącznie na tym, że kobiety otrzymują niższe wynagrodzenie za tę samą pracę, choć – jak wynika z analizy Pew Research Center – w Stanach Zjednoczonych kobiety zarabiały w zeszłym roku średnio 82 proc. tego, co zarabiali mężczyźni, a według danych Komisji Europejskiej w 2021 r. kobiety w Europie zarabiały średnio o 13 proc. mniej za godzinę niż mężczyźni – mówi prof. Aldona Glińska-Neweś.

Jak wykazuje noblistka, różnica w zarobkach ze względu na płeć to de facto skutek różnego przebiegu karier kobiet i mężczyzn, co wynika z szeroko rozumianych nierówności kształtujących funkcjonowanie par (najczęściej małżeńskich). – Ta dysproporcja związana jest z choćby nierównym podziałem obowiązków opiekuńczych czy różnicy w kulturowym statusie zarobkowej pracy mężczyzn i kobiet.

"Spadek odsetka pracujących zawodowo kobiet, zwłaszcza zamężnych, zanotowano w okresie przejścia od społeczeństwa rolniczego do przemysłowego na początku XIX wieku. Był to zaskakujący fakt, prowadzący do wniosku, że to industrializacja sprawiła, że mężatki zostały w domach" – zauważa prof. Aldona Glińska-Neweś
fot. Andrzej Romański

– Goldin analizuje (także z perspektywy historycznej) rolę kobiet w gospodarce (zwłaszcza amerykańskiej, ale nie tylko) i zmieniające się modele rodziny – zauważa prof. Glińska-Neweś. – Jak pisze noblistka: "Cała nasza gospodarka jest uwięziona w starym sposobie funkcjonowania, utrudnionym przez pierwotny podział obowiązków (płciowych)". Wyjaśnia, dlaczego musimy dokonać fundamentalnych zmian w sposobie, w jaki pracujemy i traktujemy pracę, oraz jaką wartość ma dla nas praca opiekuńcza, jeśli chcemy kiedykolwiek osiągnąć równość płci i równość w związkach.

Claudia Goldin jest amerykańską ekonomistką, profesorem ekonomii na Uniwersytecie Harvarda. W kadencji 2013-2014 była przewodniczącą Amerykańskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jest specjalistką w zakresie historii gospodarczej Stanów Zjednoczonych oraz badaczką empirycznej mikroekonomii dyskryminacji. Bada m.in. nierówności ekonomiczne związane z płcią. Jest pierwszą kobietą, która w 1990 roku została samodzielną badaczką zatrudnioną na stały etat na wydziale ekonomii Harvardu, ponadto jest dopiero trzecią kobietą, która zdobyła nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii, a pierwszą, która zdobyła ją samodzielnie.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Pokojowy Nobel nadziei

Nobel za najkrótsze ujęcia


Kolorowy Nobel z chemii

Szczepionka na medycznego Nobla


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.