Zdjęcie portretowe prof. Michała Balcerzaka Nauki społeczne

Przeciw dyskryminacji rasowej

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie został wybrany do Komitetu Narodów Zjednoczonych ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej (Committee on the Elimination of Racial Discrimination – CERD) na kadencję w latach 2022-2026.

O wyborze zdecydowano podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które odbyło się w Nowym Jorku. Zadaniem Komitetu, w skład którego wchodzi 18 niezależnych ekspertów, jest monitorowanie wdrażania zapisów międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Ponadto przygotowuje również interpretacje zapisów Konwencji oraz rekomendacje dla państw i organizuje dyskusje tematyczne. Obrady Komitetu odbywają się w Genewie.

Jak wyjaśnił PAP Mariusz Lewicki, chargé d'affaires a.i. Stałego Przedstawicielstwa RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, "wybór prof. Michała Balcerzaka do Komitetu stanowi dowód uznania dla jego kompetencji i doświadczenia, ale także dla roli Polski w promowaniu prawa międzynarodowego na forum ONZ. Jest to jeden z priorytetów naszego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Wybór prof. Balcerzaka do Komitetu traktujemy jako kontynuację działań w tym obszarze."

Grafika przedstawiająca prof. Balcerzaka z angielską nazwą pełnionej funkcji
fot. Poland in the UN

Dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK - profesor uczelni w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK. W latach 2003-2021 pracował w Katedrze Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Dr hab. nauk prawnych (2014).

Dyplom Międzynarodowego Instytutu Praw Człowieka w Strasburgu (2004) i Akademii Prawa Europejskiego we Florencji (2007, human rights session). Nagroda Fundacji im. Prof. Manfreda Lachsa za najlepszą książkę z zakresu prawa międzynarodowego opublikowaną w 2008 r. ("Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka").

Wpisany na listę sędziów ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2018-2022). Członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, Komitetu ds. praw człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych ILA (przedstawiciel Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego), Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ESIL). Uczestniczył w pracach Komitetu Zarządzającego ds. Praw Człowieka Rady Europy (2004-2008), a także kilku grupach eksperckich opracowujących projekty rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy w tej dziedzinie.

Zastępca członka Zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2012-2017). Niezależny ekspert w Grupie Roboczej ds. ludności pochodzenia afrykańskiego (Rada Praw Człowieka ONZ) - Human Rights Council special procedure - Working Group of Experts on People of African Descent (2014-2021, przewodniczący Grupy w latach 2018-2019). Nominowany przez Polskę i wpisany na listę ekspertów tzw. mechanizmu moskiewskiego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ekspert Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion. W latach 2016-2020 redaktor naczelny "Comparative Law Review", członek Kolegium Redakcyjnego "East European Human Yearbook on Human Rights". Autor licznych opracowań z zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka, prawa organizacji międzynarodowych i sądownictwa międzynarodowego.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.