Prof. Piotr Rosik i prof. Anna Branach-Kallas Zdjęcia portretowe prof. Piotra Rosika i prof. Anny Branach-Kallas Życie kampusu

W profesorskim gronie

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Dwoje naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało nominacje profesorskie.

Na mocy postanowienia Prezydenta RP do profesorskiego grona dołączyło dwoje badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: prof. dr hab. Anna Branach-Kallas z Wydziału Humanistycznego oraz prof. dr hab. Piotr Rosik z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Prof. dr hab. Anna Branach-Kallas jest zatrudniona w Katedrze Literatury, Kultury i Komparatystyki Anglojęzycznej w Instytucie Literaturoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu od 1996 roku. Absolwentka filologii angielskiej (1996) i filologii romańskiej (1997), pracę doktorską obroniła w 2002 roku, a stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2011. Jej zainteresowania badawcze to m.in. literatura i teoria postkolonialna, trauma wojenna, komparatystyka, filozofia polityki i humanistyka medyczna. W 2018 opublikowała, wraz z P. Sadkowskim, monografię pt. "Comparing Grief in French, British and Canadian Great War Fiction (1977-2014)" (Brill-Rodopi). Jest autorką trzech innych monografii, w tym książki pt. "Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej" (UMK, 2014), która została wyróżniona nagrodą Pierre Savard za najlepszą monografię dotyczącą badań nad Kanadą przyznawaną przez International Council for Canadian Studies. Współredagowała szereg monografii zbiorowych i numerów czasopism, m.in. numer "Tekstów Drugich" poświęcony I wojnie światowej (4/2018). Opublikowała ponad 90 rozdziałów i artykułów w wielu czasopismach, np. "Journal of War and Culture Studies", "Memory Studies", "Journal of Postcolonial Writing", "Journal of Commonwealth Literature", "Journal of Literature and Trauma Studies", "Canadian Literature", "Studies in 20th and 21st Century Literature". Stypendystka Fundacji im. Stefana Batorego w Oksfordzie, FNP, NAWA i International Council for Canadian Studies, kierownik dwóch projektów finansowanych przez NCN (program OPUS). Odbyła szereg staży zagranicznych i pobytów badawczych, m.in. na Uniwersytecie w Toronto oraz na Uniwersytecie British Columbia w Vancouver. Od 2019 r. jest Przewodniczącą Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo na Wydziale Humanistycznym UMK, od 2016 pełni funkcję Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich.

Prof. dr hab. Piotr Rosik w 2007 r. ukończył dzienne studia doktoranckie i uzyskał stopień doktora na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W tym samym roku rozpoczął pracę etatową, najpierw na stanowisku asystenta, później adiunkta na Politechnice Poznańskiej, gdzie do 2010 r. był wykładowcą w Instytucie Inżynierii Zarządzania. W 2008 r. rozpoczął pracę etatową w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, gdzie najpierw w charakterze adiunkta, a następnie w charakterze profesora Instytutu pracuje do dzisiaj. W 2015 r. został mu nadany stopień naukowy doktora habilitowanego. Równolegle w 2020 r. podjął pracę na stanowisku profesora uczelni na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. W 2022 r. został profesorem nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Profesor Rosik zajmuje się geografią transportu, geografią społeczno-ekonomiczną, polityką transportową i regionalną w różnych skalach przestrzennych, od lokalnej, przez regionalną, krajową do europejskiej. Jest autorem ponad stu krajowych i zagranicznych publikacji w tym zakresie. Brał udział w kilkudziesięciu projektach naukowych (w tym ESPON, NCN) i aplikacyjnych (na potrzeby samorządów wojewódzkich lub ministerstw). Większość projektów i publikacji dotyczyła szeroko rozumianego funkcjonowania układów transportowych w przestrzeni społeczno-ekonomicznej, w tym w szczególności modelowania i ewaluacji dostępności potencjałowej przestrzeni Polski z wykorzystaniem wielu wymiarów dostępności.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Prof. Branach-Kallas o nobliście uchodźcy

IDUB wyłoni nowe pola badawcze

Artykuł zawiera film

Zadbają o rozwój czasopism

Grant na rozwój innowacji


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.