Dr hab. Katarzyna Słabkowska, prof. UMK Dr hab. Katarzyna Słabkowska, prof. UMK Nauki ścisłe

Z energią do Rady

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Dr hab. Katarzyna Słabkowska, prof. UMK z Wydziału Chemii została powołana do Rady Naukowej Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego na kadencję 2021-2025.

Powołania dokonał 22 lipca Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.

Badania Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy prowadzone są w obszarze obejmującym przede wszystkim wykorzystanie kontrolowanej fuzji jądrowej do generacji energii użytecznej (elektrycznej), w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Badania te mają strategiczne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego oraz ekonomicznego wspólnoty państw europejskich i całego świata.

Dr hab. Katarzyna Słabkowska, prof. UMK jest kierownikiem Zespołu Spektroskopii Atomowej w Katedrze Chemii Kwantowej i Spektroskopii Atomowej Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz kierownikiem projektów krajowych Narodowego Centrum Nauki oraz serii międzynarodowych projektów badawczych współfinansowanych przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020-Euratom. Prof. Słabkowska jest uznanym ekspertem w dziedzinie rentgenowskiej spektroskopii atomowej i fizyki plazmy. Jej badania teoretyczne są związane z realizacją międzynarodowego projektu ITER. Warto podkreślić, że jest to drugi najdroższy w historii projekt, nad którego realizacją pracuje kilkaset zespołów badawczych z całego świata, opracowujących różne składowe tej alternatywnej technologii produkcji energii. Fenomen projektu ITER, w porównaniu z najbardziej efektywnym, znanym obecnie procesem pozyskiwania energii, czyli rozczepianiem jąder uranu, tkwi w pełni kontrolowanym naśladowaniu w warunkach ziemskich procesów zachodzących na Słońcu. W ostatnich kilku latach prof. Słabkowska wraz z zespołem (prof. dr hab. Marek Polasik i dr Łukasz Syrocki) opracowała podstawy unikalnej i niezwykle precyzyjnej diagnostyki parametrów plazmy wytwarzanej w reaktorach termojądrowych, takich jak tokamak JET i budowany obecnie ITER, która wykorzystuje niezwykle bogate charakterystyczne widmo rentgenowskie jonów wolframu. Obecnie prof. Słabkowska jest kierownikiem projektu NCN – OPUS 13 pt: "Projektowanie optymalnych warunków dla szczegółowego poznania zarejestrowanego po raz pierwszy procesu wzbudzenia jądra poprzez wychwyt elektronu do powłok elektronowych atomu". Jej zespół został wyróżniony w konkursie na "Priorytetowe zespoły badawcze UMK" w ramach przedsięwzięcia "Strategia doskonałości – uczelnia badawcza" finansowanego przez MNiSW na lata 2020-2022 (lider: dr hab. Katarzyna Słabkowska, prof. UMK; członkowie: prof. dr hab. Marek Polasik i dr Łukasz Syrocki). O wysokiej aktywność naukowej kierowanego przez prof. Słabkowską zespołu świadczy szeroka współpraca na arenie międzynarodowej (wspólne badania i artykuły z naukowcami z Japonii, Francji, Portugalii, USA, Australii). Ostatnio został zaakceptowany do realizacji projekt, przygotowany wspólnie z fizykami jądrowymi z USA i Australii, na przeprowadzenie eksperymentu na najpotężniejszym spektrometrze Gammasphere w Argonne National Laboratory, USA, pt: "Expanding the exploration of nuclear excitation by electron capture to new nuclear/atomic systems". W czasie pobytu w USA członków zespołu przeprowadzona będzie weryfikacja uzyskanych w zespole teoretycznych przewidywań z pomiarami eksperymentalnymi. Kolejnym faktem świadczącym o wysokiej aktywności naukowej prof. Słabkowskiej jest jej imponujący dorobek publikacyjny wynoszący 83 publikacje, liczba cytowań wynosi 755, a jej współczynnik Hirscha wynosi 14.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Marzenia odklejane z węgla

Artykuł zawiera film

Kobiety w świecie techniki


Chrząszcz pustynny ratunkiem dla wysychającej planety

Artykuł zawiera film

MOF-y na futurologicznej ścieżce chemików


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.