Nauki przyrodnicze

Zmarł dr Krzysztof Roman Lankauf

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze wyślij mailem wydrukuj
Fot. Andrzej Romański

W wieku 75 lat zmarł dr Krzysztof Roman Lankauf, emerytowany pracownik Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK, geograf i geomorfolog, badacz współczesnych procesów stokowych i sedymentologicznych oraz zlodowaceń Spitsbergenu.

Krzysztof Roman Lankauf urodził się 22 września 1945 r. w Łążynie (gmina Zławieś Wielka, powiat toruński). W 1968 r. ukończył studia geograficzne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską pt. "Współczesne procesy denudacyjne na stokach dolin w okolicach Torunia" napisał pod kierunkiem dr Zofii Churskiej. Po studiach został zatrudniony jako pracownik naukowo-techniczny w Zakładzie Geografii Fizycznej, w powstającej właśnie Pracowni Sedymentologicznej. Oprócz pracy na stanowisku technicznym zajmował się badaniami współczesnych procesów stokowych, zwłaszcza mechanizmem spłukiwania w rejonie Zamku Bierzgłowskiego - Rzęczkowa - Skłudzewa oraz w Ciechocinie nad Drwęcą. W 1975 roku został nauczycielem akademickim (starszym asystentem), równocześnie kontynuował badania dotyczące zagadnień sedymentologii osadów czwartorzędowych, zwłaszcza pochodzenia wodnego.

Od 1977 roku Jego drugą pasją stały się zagadnienia współczesnego zlodowacenia na Spitsbergenie. Na Spitsbergen wyjeżdżał wielokrotnie (1977,1978, 1985, 1989, 1995, 1996 i 2000). Jego badania polarne zaowocowały w 1999 r. rozprawą doktorską pt. "Recesja lodowców rejonu Kaffiøyry (Ziemia Oskara II - Spitsbergen) w XX wieku". Na Spitsbergenie prowadził również pomiary topograficzne, jest autorem wielu map lodowców w regionie Kaffiøyry. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu geomorfologii, sedymentologii oraz współczesnych zlodowaceń. W latach 1981-1982 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Geografii UMK, a w okresie 1987-2006 był kierownikiem administracyjnym w Instytucie. Równolegle kierował Pracownią Sedymentologii i Paleoekologii oraz Interdyscyplinarnym Zespołem Metod Datowania. W 2010 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Dr Krzysztof Roman Lankauf zmarł 24 listopada.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 listopada o godz. 13.00na cmentarzu parafialnym przy ul. Gałczyńskiego (główna brama). Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji.

udostępnij na facebook udostępnij na twitterze wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.