Sztandar UMK z czarną, żałobną wstęgą, zdjęcie monochromatyczne Nauki społeczne

Zmarł dr Stanisław Kraszewski

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Zmarł dr Stanisław Kraszewski, wieloletni pracownik Wydziału Prawa i Administracji UMK. Miał 67 lat.

Stanisław Kraszewski urodził się 16 maja 1954 r. w Rypinie. W roku 1972 ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. M. Kopernika w Toruniu, po czym podjął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Ukończył je w roku 1976, przedstawiając pracę magisterską pt. "Sądowa kontrola aktów administracyjnych", napisaną pod kierunkiem prof. Eugeniusza Ochendowskiego. Praca została w 1977 r. wyróżniona przez dwutygodnik "Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja".

1 września 1976 r. podjął pracę w Zakładzie Prawa Administracyjnego ówczesnego Instytutu Administracji i Zarządzania UMK jako pracownik naukowo-dydaktyczny, na stanowiskach od asystenta stażysty do adiunkta, a od roku 1995 do 2002 jako pracownik dydaktyczny na stanowisku starszego wykładowcy. W roku 1985 obronił pracę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. Eugeniusza Ochendowskiego na temat "Ochrona prawna użytkowników zakładów administracyjnych".

Jako nauczyciel akademicki prowadził ćwiczenia i wykłady z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania przed sądem administracyjnym, prawa ustroju administracji publicznej, prawa administracyjnego międzynarodowego, prawa mieszkaniowego, prawa samorządu terytorialnego, prawa ochrony środowiska, kontroli administracji, organizacji pracy w administracji oraz seminaria dyplomowe dla studentów studiów zawodowych.

W pracy badawczej Stanisław Kraszewski koncentrował się na zagadnieniach zakładów administracyjnych oraz ochrony prawnej ich użytkowników, samorządu terytorialnego i planowania przestrzennego, ochrony środowiska (w szczególności w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz prawa wodnego) prawa szkolnictwa wyższego, prawa atomowego, postępowania administracyjnego oraz z zakresu źródeł prawa administracyjnego.

W roku 1986 odbył staż zawodowy w Państwowej Agencji Atomistyki, a następnie w okresie od 1986 do 1991 r. wypełniał obowiązki legislatora i przygotowywał akty wykonawcze do prawa atomowego. Ponadto uczestniczył w pracach badawczo-wdrożeniowych związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną (dotyczących między innymi zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom i związanej z nimi odpowiedzialności cywilnej, zagadnień organizacji dozoru jądrowego, współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej).

W roku 1988 ukończył aplikację radcowską i 17 lutego 1989 r. został wpisany na listę radców prawnych. W latach 1991-2016 pracował w kancelarii, świadcząc usługi prawnicze w zakresie prawa działalności gospodarczej (prawa korporacyjnego) i prawa handlowego, a także prawa pracy, prawa podatkowego, cywilnego i administracyjnego. W roku 2008 został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Toruniu i wykonywał zawód adwokata, kontynuując działalność swojej kancelarii.

Był członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Pięknych "Znaki Czasu" w Toruniu, działając na rzecz powstania w Toruniu Muzeum Sztuki Współczesnej. Jako miłośnik sztuki filmowej był wieloletnim współpracownikiem Fundacji Tumult, wspierając działania związane z jej aktywnością kulturalną, w szczególności Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek 14 lutego 2022 r. o godz. 14:00 mszą żałobną w kaplicy p.w. Narodzenia NMP (parafia polskokatolicka) przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu parafialnym Św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.