Humanistyka i sztuka

Zmarł ks. prof. Zdzisław Pawlak

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

12 czerwca zmarł ks. prałat dr hab. Zdzisław Pawlak, prof. UMK, emerytowany wykładowca na Wydziale Teologicznym UMK. Miał 81 lat.

Ks. dr hab. Zdzisław Pawlak, prof. UMK urodził się 13 października 1942 r. w Joance koło Kalisza. Po maturze w 1960 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Podczas studiów uczestniczył w seminarium naukowym z teologii, co zaowocowało pracą dyplomową pt. "Nauka św. Tomasza o pochodzeniu Osób Boskich". Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1966 r. w katedrze włocławskiej.

W 1971 r. obronił pracę magisterską pt. "Problem apofatycznego poznania Absolutu w Sumie teologii Tomasza z Akwinu" na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Stopień naukowy doktora filozofii uzyskał w 1974 roku na podstawie rozprawy "Filozoficzne implikacje poglądów Mircei Eliadego na strukturę religii", której promotorem była prof. dr hab. Zofia Józefa Zdybicka. Uwieńczeniem filozoficznych badań na polu filozofii religii, a poświęconych koncepcji religii Eliadego, jest książka pt. "Filozoficzna interpretacja koncepcji religii Mircei Eliadego" (Włocławek 1995).

Po uzyskaniu stopnia doktora był wikariuszem w dwóch parafiach włocławskich i wykładowcą w Seminarium Duchownym we Włocławku, gdzie wykładał początkowo metafizykę i teorię poznania, a następnie również historię filozofii, etykę i filozofię Boga. W czasie gdy był wikariuszem, dwukrotnie uczestniczył w stypendiach językowych w Goethe-Institut w Rothenburgu i w Passau, a w 1984 r. wyjechał na roczne stypendium językowe do Rzymu. Przez sześć lat był także diecezjalnym duszpasterzem inteligencji we Włocławku. Ks. prof. Pawlak był założycielem (1998) Koła Filozoficznego we włocławskim Wyższym Seminarium Duchownym. Od 1979 roku należał do Societù Internazionale Tommaso d'Aquino. Od 1981 roku był również członkiem zwyczajnym Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, a od 2005 – członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Rozprawę habilitacyjną pt. "Neoscholastyka i formy jej kontynuacji. Studium analityczno-krytyczne twórczości filozofów włocławskich XX wieku" złożył w 2001 r. na KUL. Gdy w 2001 r. powstał Wydział Teologiczny na UMK w Toruniu, ks. dr hab. Zdzisław Pawlak podjął się jako adiunkt w Zakładzie Filozofii Chrześcijańskiej wykładów przedmiotów filozoficznych. Od 2004 r. był profesorem nadzwyczajnym UMK.

Był autorem przeszło 150 publikacji: książek, rozdziałów w pracach zbiorowych, artykułów naukowych i popularyzatorskich, haseł do encyklopedii i słowników biograficznych, recenzji, sprawozdań i wywiadów. Jego zainteresowania naukowo-badawcze dotyczyły głównie problematyki filozofii Boga, filozofii religii, antropologii filozoficznej oraz XX-wiecznej historii filozofii polskiej, szczególnie dziejów neoscholastyki i jej recepcji w Polsce. W ostatnich latach ks. prof. Pawlak zajmował się także antropologią filozoficzną Karola Wojtyły.

Ks. prof. Pawlak otrzymał wiele odznaczeń, wyróżnień i nagród. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ciągu minionych lat kilkukrotnie otrzymywał wyróżnienia i nagrody rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej oraz w działalności naukowo-badawczej (łącznie z nagrodami jubileuszowymi za 30 oraz 35 lat pracy naukowo-dydaktycznej). W 2012 r. otrzymał srebrny krzyż zasługi od prezydenta RP.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w środę 19 czerwca o godz. 12:00 w bazylice katedralnej we Włocławku. Po mszy św. ciało zmarłego zostanie złożone w kwaterze kapłańskiej na cmentarzu komunalnym we Włocławku.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.