Nauki przyrodnicze

Zmarł prof. Jerzy Zawadzki

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

15 kwietnia 2021 r. zmarł prof. dr hab. Jerzy Zawadzki, wieloletni pracownik Wydziału Chemii, były zastępca dyrektora Instytutu Chemii do spraw nauki i współpracy z zagranicą.

Prof. dr hab. Jerzy Zawadzki urodził się 21 sierpnia 1941 roku w Toruniu. Ukończył III Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. Dyplom magistra chemii uzyskał w 1963 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK w Toruniu. Pracę naukową rozpoczął w 1965 roku, pod kierunkiem prof. Antoniego Swinarskiego w Katedrze Chemii Nieorganicznej. W roku 1971 uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Wpływ aktywatorów siarkowych i tlenowych na proces aktywacji i zdolności sorpcyjne węgli", zaś stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymał na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Spektroskopia w podczerwieni zjawisk powierzchniowych na węglach" w roku 1981. Tytuł naukowy profesora nauk chemicznych został my nadany przez Prezydenta RP we wrześniu 2004 roku. W latach 1987-1989 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Chemii do spraw nauki i współpracy z zagranicą. W roku 2011 przeszedł na emeryturę.

Tematyka badawcza, którą się zajmował, dotyczyła badania procesu karbonizacji oraz aktywacji węgli aktywatorami tlenowymi i siarkowymi, otrzymywania oraz badania własności fizykochemicznych filmów węglowych oraz filmów węglowych jako substancji modelowych w badaniach zjawisk sorpcji oraz procesów katalicznych. Był autorem wielu znaczących publikacji naukowych z tego zakresu, w większości drukowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, wielokrotnie cytowany w kraju i zagranicą. Sumaryczny impact factor dla publikacji, które ukazały się po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego, wyniósł 52,35. Wyniki swoich badań prezentował na licznych seminariach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Brał udział w 6 projektach naukowych wykonanych na rzecz gospodarki narodowej. W latach 1972-73 odbył roczny staż naukowy na Uniwersytecie Michaiła Łomonosowa w Moskwie, pod kierunkiem prof. A.V.Kisielewa. We wrześniu 1989 roku wyjechał na rok do USA, pracując na zaproszenie prof. M.J.D Lowa w Department of Chemistry, Faculty of Arts and Science New York University, na stanowisku Associate Research Scientist. Od 1997 roku współpracował naukowowo w ramach programów PICS, GDRE i Jumelage z Uniwersytetami w Paryżu, Nancy oraz Metz.

Był promotorem wielu prac magisterskich, dwóch doktoratów, recenzentem prac doktorskich w kraju i zagranicą oraz rozpraw habilitacyjnych.

Za działalność naukową otrzymał nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1982) oraz Ministra Edukacji Narodowej (1989). Dziesięciokrotnie wyróżniony nagrodami Jego Magnificencji Rektora UMK. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 19 kwietnia 2021 roku Mszą Świętą o godz. 10:00 w Kościele św. Józefa w Toruniu, ul. św. Józefa 23/35. Po mszy św. ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu św. Jerzego, przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.