Prof. dr hab. inż. Marek Zieliński Prof. dr hab. inż. Marek Zieliński Nauki ścisłe

Zmarł prof. Marek Zieliński

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Zmarł prof. dr hab. inż. Marek Zieliński, wieloletni pracownik Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, promotor rozwoju kierunków technicznych na UMK, pierwszy kierownik Zakładu Fizyki Technicznej, Katedry Automatyki i Systemów Pomiarowych oraz Studium Politechnicznego.

Marek Szymon Zieliński urodził się w 1950 roku w Łodzi. Studia ukończył na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1975 roku, uzyskując stopień magistra inżyniera elektronika. Swoją pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1977 roku jako asystent na Politechnice Gdańskiej. Tam też w 1985 roku uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk technicznych.

Od 1990 roku związany był z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie zdobył stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektroniki ze specjalnością w zakresie metrologii, nadany mu w roku 2000 przez Radę Naukową Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od roku 2003 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego na UMK, a w 2013 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Rozpoczynając pracę na UMK, na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, prof. Marek Zieliński aktywnie promował rozwój kierunków technicznych, starając się, aby na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika znaleźć mogli swoje miejsce inżynierowie. Jego działania doprowadziły do utworzenia kierunku fizyka techniczna, a w szczególności do utworzenia specjalności komputerowe systemy sterowania. Był inicjatorem powołania kierunku automatyka i robotyka oraz utworzenia Studium Politechnicznego na WFAiIS, gdzie pełnił funkcję kierownika. Prof. Marek Zieliński aktywnie angażował się w rozwój kierunków inżynieryjno-technicznych na Wydziale poprzez wypromowanie sześciu doktorów nauk technicznych, pozyskiwanie kadry naukowej z innych ośrodków oraz współpracę z Gminą Miasta Toruń.

Pracę badawczą prof. Marek Zieliński związał z metrologią wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, a w szczególności z systemami pomiaru i generacji odcinka czasu. Był twórcą wielokanałowego systemu monitorowania dla spektrometrów masowych w technologii ECL. Otrzymane w ten sposób rezultaty oraz zapotrzebowanie na tego typu urządzenia pozwoliły na rozpoczęcie prac nad implementacją tego rodzaju systemów w strukturach programowalnych, otwierając tym samym nowe możliwości zarówno pod względem uzyskiwanych rozdzielczości pomiaru odcinka czasu, jak i intensywności rejestrowanych zdarzeń. Prace te, realizowane jako projekty badawcze, pozwoliły na wypromowanie czterech doktorów nauk technicznych, wydanie książki "Układy pomiaru i generacji odcinka czasu" (UMK 2011) i uzyskanie tytułu profesora nauk technicznych.

Prof. Marek Zieliński był członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, członkiem IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers), recenzentem w prestiżowych czasopismach, pierwszym kierownikiem Zakładu Fizyki Technicznej w Instytucie Fizyki, Katedry Automatyki i Systemów Pomiarowych (2017 - 2019) oraz Studium Politechnicznego (2005 - 2019), zrealizował 8 projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych, uzyskał 5 patentów, był autorem ponad 100 prac naukowych oraz wypromował na UMK ponad 120 inżynierów, licencjatów i magistrów.

Za całokształt działalności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej profesor Marek Zieliński otrzymał w roku 2020 nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek, 23 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00 pożegnaniem w kaplicy Krematorium przy CCK - ul. Grudziądzka 192. O godz. 12:30 nastąpi złożenie prochów Zmarłego do grobu na Centralnym Cmentarzu Komunalnym.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.