Portret prof. Piotra Hübnera na tle biblioteczki z książkami Nauki społeczne

Zmarł prof. Piotr Hübner

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

8 czerwca 2023 r. zmarł prof. Piotr Hübner, wybitny badacz historii oraz socjologii nauki, wieloletni pracownik i wykładowca w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Miał 79 lat.

Prof. dr hab. Piotr Hübner urodził się 27 maja 1944 r. w Warszawie, w rodzinie o tradycjach nauczycielskich. Studiował w latach 1964-1969 na Wydziale Prawa i Administracji - a uzupełniająco - na Wydziale Historycznym na Uniwersytecie Warszawskim. Jego opiekunem naukowym był profesor Bogusław Leśnodorski. W wyniku represji po wydarzeniach marca 1968 został pozbawiony możliwości pracy na UW, ale dzięki inspiracji Bogdana Suchodolskiego i Bogusława Leśnodorskiego prowadził badania własne z zakresu polityki naukowej w Polsce po II wojnie światowej.

W 1972 r. podjął pracę w Polskiej Akademii Nauk (Instytut Nauk Prawnych, a po roku – Zakład Prakseologii). Zebrał odpisy wielu tysięcy dokumentów, notatki z rozmów z prominentami i ofiarami systemu, a także domową bibliotekę liczącą kilka tysięcy książek, broszur i innych publikacji, obejmującą wiedzę o formach organizacji nauki polskiej w XIX i XX w. Wstępne rezultaty tych badań przedstawił jako pracę doktorską "Pierwszy Kongres Nauki Polskiej jako forma realizacji założeń polityki naukowej państwa ludowego", którą obronił w czerwcu 1973 r. Mimo wysokiej oceny druk książki został zablokowany przez Wydział Nauki KC PZPR – ukazała się ona dopiero w 1983 r. w Wydawnictwie Ossolineum.

W latach 1975-1981 był nauczycielem w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. W roku 1981 aktywnie działał w "Solidarności", pełniąc z wyboru funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej Oświaty Warszawa-Śródmieście. Komisja Prezydium PAN przywróciła mu pracę w Zakładzie Prakseologii i Naukoznawstwa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Dalsze badania zaowocowały obszerną syntezą "Polityka naukowa w Polsce w latach 1944-1953. Geneza systemu", jej druk został jednak zablokowany przez cenzurę. W 1989 roku uzyskał habilitację na podstawie publikacji "Nauka polska po II wojnie światowej – idee i instytucje".

W końcu 1989 r. i w 1990 r. współdziałał przy obaleniu ustroju komunistycznego, podejmując pracę doradcy w Komitecie do Spraw Nauki i Postępu Technicznego, współtworzył koncepcję reformy polityki naukowej, jako pełnomocnik ministra likwidował Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń. W latach 1991-1993 był dyrektorem Departamentu Polityki Naukowej Komitetu Badań Naukowych. Wywierał wpływ na ustawodawstwo w sprawach nauki, wspierał odbudowę społecznego ruchu naukowego, m.in. reaktywując Kasę im. Józefa Mianowskiego – Fundację Popierania Nauki i uruchamiając periodyki: "Nauka Polska – Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój" oraz "Problemy Społecznego Ruchu Naukowego". Interdyscyplinarne badania wprowadziły go w nieliczny krąg naukoznawców. W 1995 roku podjął pracę w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tu zbudował program nauczania nowej subdyscypliny: socjologii instytucji i zrzeszeń.

Do prac książkowych prof. Hübnera zaliczają się: "Polityka naukowa w Polsce w latach 1944-1953. Geneza systemu" (t. I-II, Wrocław 1992), "Siła przeciw rozumowi… Losy Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1939-1989" (Kraków 1994), "Zwierciadło nauki: mała encyklopedia polskiej nauki akademickiej" (Kraków 2013). W druku znajduje się jego – licząca dwa tysiące stron – "Encyklopedia polskiej nauki akademickiej" (Wydawnictwo Naukowe UMK). Do września br. będzie ukazywał się także cykl wspomnień Profesora publikowany na łamach "Forum Akademickiego".

Prof. Piotr Hübner zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 8 czerwca 2023 r. w Toruniu. Uroczystości pogrzebowe będą miały charakter prywatny.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.