Akademickie uroczystości pożegnania prof. Łaszewskiego odbyły się w Auli UMK JM Rektor przemawia podczas uroczystości pogrzebowej prof. Łaszewskiego w Auli Nauki społeczne

Zmarł prof. Ryszard Łaszewski

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

30 października 2022 r. zmarł prof. dr hab. Ryszard Łaszewski, wieloletni nauczyciel akademicki, prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w latach 1982-1984, 1987-1990 i 1996-1999, dziekan Wydziału Prawa i Administracji w latach 1990-1996, wybitny autorytet w dziedzinie historii państwa i prawa.

Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski urodził się 25 sierpnia 1941 r. w Lipinkach. W latach 1958-1963 studiował na Wydziale Prawa UMK w Toruniu, a po uzyskaniu w 1963 r. tytułu magistra prawa, rozpoczął pracę na tym wydziale. W 1965 r. ukończył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski. W 1970 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. "Sejm polski w latach 1764-1793. Studium historyczno-prawne". Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych otrzymał w 1975 r. na podstawie rozprawy "Wymiar sprawiedliwości we wsiach województwa chełmińskiego w XVII i XVIII w. Organizacja sądownictwa i postępowanie sądowe". W 1989 r. został profesorem nadzwyczajnym nauk prawnych, a w 1991 r. Minister Edukacji Narodowej mianował go profesorem zwyczajnym.

Przez wiele lat prof. Łaszewski pełnił różnorodne funkcje we władzach uniwersyteckich. Przez trzy lata (1975-1978) był kierownikiem zaocznych studiów administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W latach 1978-1982 dwukrotnie był prodziekanem tego wydziału. Również dwukrotnie pełnił funkcję prorektora ds. studenckich UMK (1982-1984 i 1987-1990). Następnie został dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UMK, a funkcję tę pełnił przez dwie kadencje w latach 1990-1996. W latach 1996-1999 r. był prorektorem ds. organizacji i rozwoju UMK. Przez 20 lat (w tym nieprzerwanie przez 18 lat w okresie 1987-2005) pełnił funkcję delegata Rady Wydziału Prawa i Administracji do Senatu UMK. Ponadto przez wiele lat kierował Katedrą Historii Państwa i Prawa Polskiego WPiA UMK.

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne prof. Łaszewski uzyskał liczne nagrody rektora. Trzykrotnie otrzymał nagrody ministerialne: w 1970, 1980 i 1983 r. za osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczno-wychowawcze. Profesor został również uhonorowany za pracę na rzecz regionu: w 1975 r. nagrodą wojewody bydgoskiego, w 1981 r. medalem za zasługi dla województwa bydgoskiego, a w 1985 r. za zasługi dla miasta Chełmna. Ponadto prof. Łaszewski w 1984 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1997 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. Ryszard Łaszewski w latach 1994-1998 zasiadał w toruńskiej Radzie Miasta, a w latach 1998-2014 wchodził w skład Rady Prezydenckiej. W 2013 r. został uhonorowany medalem Thorunium - najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Prezydenta Torunia. W 2015 r. zaś otrzymał tytuł Honorowego Profesora UMK, nadawany pracownikom UMK szczególnie zasłużonym dla Uczelni.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 9 listopada 2022 r. w Toruniu. Społeczność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pożegnała Profesora podczas uroczystości w Auli UMK.

Zasady udostępniania treści

Galeria

 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.