Wiązanka kwiatów z biało-czerwoną szarfą z napisem Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Nauki przyrodnicze

Zmarł prof. Stanisław Betlejewski

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
fot. Andrzej Romański

24 sierpnia 2021 r. zmarł prof. dr hab. med. Stanisław Betlejewski, nauczyciel akademicki na Wydziale Lekarskim i Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK, wybitny laryngolog, współtwórca polskiej szkoły otolaryngologii, prorektor ds. klinicznych i kształcenia podyplomowego Akademii Medycznej w Bydgoszczy, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii. Miał 87 lat.

Stanisław Betlejewski urodził się 16 grudnia 1933 roku w Toruniu. Po wojnie uczęszczał do Gimnazjum i Liceum OO. Jezuitów w Gdyni-Orłowie, a po rozwiązaniu tej szkoły do Gimnazjum i Liceum im. B. Chrobrego w Sopocie, gdzie w 1951 roku zdał egzamin dojrzałości. Studia medyczne odbywał na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie w 1957 roku uzyskał dyplom lekarza. Po dyplomie przez rok pracował jako kierownik Zakładu Leczniczo-Zapobiegawczego Zjednoczenia Budownictwa Mieszkaniowego w Gdyni, pracując jednocześnie jako wolontariusz w Klinice Otolaryngologii AM w Gdańsku.  

Pracę naukową rozpoczął w 1958 roku w Katedrze i Klinice Chorób Uszu, Nosa i Gardła Akademii Medycznej w Gdańsku, pod kierunkiem prof. Jarosława Iwaszkiewicza. W Klinice tej przechodził kolejne etapy działalności naukowo-dydaktycznej od asystenta, starszego asystenta, adiunkta (1964-1974) i docenta (1974-1981), z dwuletnią przerwą na odbycie okresowej służby wojskowej na stanowisku starszego lekarza jednostki lotnictwa myśliwskiego Marynarki Wojennej. Stopień doktora medycyny uzyskał w 1966 r. na podstawie pracy pt. "Stan górnych dróg oddechowych a narząd słuchu w zespole Downa", a stopień naukowy doktora habilitowanego w 1972 r. na Wydziale Lekarskim AM w Gdańsku, na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. "Obiektywne badanie drożności nosa w eksperymencie i klinice". 1 września 1981 roku został kierownikiem Katedry i Kliniki Otolaryngologii II Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku z siedzibą w Bydgoszczy. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w 1984 roku, na stanowisko profesora zwyczajnego powołany został w 1992 r. Od 1984 roku aż do przejścia na emeryturę w 2004 r. pracował jako profesor i kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy (a następnie Collegium Medicum UMK w Toruniu). W latach 2004-2012 swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał Wydział Nauk o Zdrowiu na stanowisku profesora w Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego. W latach 1984-1990 pełnił funkcję prorektora Akademii Medycznej ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego.

W 1985 r. zorganizował i prowadził Bydgoski Oddział Terenowy Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W latach 1984-1988 działał aktywnie w samorządzie terenowym jako przewodniczący Komisji Zdrowia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Był członkiem Senatu Akademii Medycznej w Bydgoszczy w latach 1984-2004, a członkiem Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2004-2005, przewodniczył kilku Komisjom Senackim i Zespołom.

Wprowadził nowoczesne metody dydaktyczne, zarówno w dydaktyce studenckiej, jak i podyplomowej, organizując i kierując kursami szkoleniowymi w ramach współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Był promotorem 25 obronionych przewodów doktorskich, patronem zakończonego w 1989 r. przewodu habilitacyjnego,
a także promotorem doktoratu honoris causa prof. dr. hab. Adama Bilikiewicza. Recenzował 17 prac doktorskich, 5 rozpraw habilitacyjnych i 6 wniosków o tytuł profesora.

Prof. Betlejewski był autorem lub współautorem ponad 230 prac publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Był członkiem komitetów redakcyjnych "Central and East European Journal of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery", "Medizinische Ausbildung", "Otolaryngologii Polskiej", "Balneologii Polskiej". Był redaktorem wydawnictw Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

Od 1957 roku był członkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi (PTOL-ChGiS), w latach 1989-1992 był przewodniczącym Zarządu Głównego Towarzystwa, do 2004 roku był członkiem Zarządu odpowiedzialnym za kontakty zagraniczne. W 1994 roku został wyróżniony członkostwem honorowym Towarszystwa. Od 1989 roku reprezentował Polskę w General Assembly of IFOS w Madrycie, Sorrento, Istambule i w Sydney.

W 1992 roku prof. Betlejewski został wybrany do Executive Committee of International Federation of Oto-rhino-laryngological Societes (IFOS) jako przedstawiciel krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Funkcję tę pełnił do 2002 roku. Następnie został wybrany jako Counselor of IFOS. W 1997 roku, podczas World Congress of Otorhinolaryngology w Sydney, został wybrany do tzw. "Future Committee of IFOS". Zorganizował pierwsze Spotkanie Prezydentów Towarzystw Otorynolaryngologicznych Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Bydgoszczy w 1994 r., był współorganizatorem kolejnych spotkań w Kijowie (1995), w Budapeszcie (1996), w Leiden (1997) i w Bratysławie. W prowadzonej przez prof. Betlejewskiego klinice zostało powołane Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych, które w 1991 r. zostało przyjęte do "Confederation European Laryngectomees" (CEL).

Prof. Betlejewski poprzez swoją wieloletnią aktywną pracę stał się współtwórcą polskiej szkoły otolaryngologicznej i niewątpliwym twórcą rynologii polskiej. Jego prace na temat fizjologii górnych dróg oddechowych stały się podstawą do wprowadzenia wielu nowych metod leczniczych i diagnostycznych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 sierpnia 2021 r. w Bydgoszczy. Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godz. 13:00 w kościele Zmartwychwstania Pańskiego przy Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego 58. Po mszy nastąpi pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Bydgoszczy-Bielawkach.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.