Wiązanka kwiatów z biało-czerwoną szarfą z napisem Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Nauki przyrodnicze

Zmarł prof. Stanisław Betlejewski

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

24 sierpnia 2021 r. zmarł prof. dr hab. med. Stanisław Betlejewski, nauczyciel akademicki na Wydziale Lekarskim i Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK, wybitny laryngolog, współtwórca polskiej szkoły otolaryngologii, prorektor ds. klinicznych i kształcenia podyplomowego Akademii Medycznej w Bydgoszczy, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii. Miał 87 lat.

Stanisław Betlejewski urodził się 16 grudnia 1933 roku w Toruniu. Po wojnie uczęszczał do Gimnazjum i Liceum OO. Jezuitów w Gdyni-Orłowie, a po rozwiązaniu tej szkoły do Gimnazjum i Liceum im. B. Chrobrego w Sopocie, gdzie w 1951 roku zdał egzamin dojrzałości. Studia medyczne odbywał na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie w 1957 roku uzyskał dyplom lekarza. Po dyplomie przez rok pracował jako kierownik Zakładu Leczniczo-Zapobiegawczego Zjednoczenia Budownictwa Mieszkaniowego w Gdyni, pracując jednocześnie jako wolontariusz w Klinice Otolaryngologii AM w Gdańsku.  

Pracę naukową rozpoczął w 1958 roku w Katedrze i Klinice Chorób Uszu, Nosa i Gardła Akademii Medycznej w Gdańsku, pod kierunkiem prof. Jarosława Iwaszkiewicza. W Klinice tej przechodził kolejne etapy działalności naukowo-dydaktycznej od asystenta, starszego asystenta, adiunkta (1964-1974) i docenta (1974-1981), z dwuletnią przerwą na odbycie okresowej służby wojskowej na stanowisku starszego lekarza jednostki lotnictwa myśliwskiego Marynarki Wojennej. Stopień doktora medycyny uzyskał w 1966 r. na podstawie pracy pt. "Stan górnych dróg oddechowych a narząd słuchu w zespole Downa", a stopień naukowy doktora habilitowanego w 1972 r. na Wydziale Lekarskim AM w Gdańsku, na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. "Obiektywne badanie drożności nosa w eksperymencie i klinice". 1 września 1981 roku został kierownikiem Katedry i Kliniki Otolaryngologii II Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku z siedzibą w Bydgoszczy. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w 1984 roku, na stanowisko profesora zwyczajnego powołany został w 1992 r. Od 1984 roku aż do przejścia na emeryturę w 2004 r. pracował jako profesor i kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy (a następnie Collegium Medicum UMK w Toruniu). W latach 2004-2012 swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał Wydział Nauk o Zdrowiu na stanowisku profesora w Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego. W latach 1984-1990 pełnił funkcję prorektora Akademii Medycznej ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego.

W 1985 r. zorganizował i prowadził Bydgoski Oddział Terenowy Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W latach 1984-1988 działał aktywnie w samorządzie terenowym jako przewodniczący Komisji Zdrowia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Był członkiem Senatu Akademii Medycznej w Bydgoszczy w latach 1984-2004, a członkiem Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2004-2005, przewodniczył kilku Komisjom Senackim i Zespołom.

Wprowadził nowoczesne metody dydaktyczne, zarówno w dydaktyce studenckiej, jak i podyplomowej, organizując i kierując kursami szkoleniowymi w ramach współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Był promotorem 25 obronionych przewodów doktorskich, patronem zakończonego w 1989 r. przewodu habilitacyjnego,
a także promotorem doktoratu honoris causa prof. dr. hab. Adama Bilikiewicza. Recenzował 17 prac doktorskich, 5 rozpraw habilitacyjnych i 6 wniosków o tytuł profesora.

Prof. Betlejewski był autorem lub współautorem ponad 230 prac publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Był członkiem komitetów redakcyjnych "Central and East European Journal of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery", "Medizinische Ausbildung", "Otolaryngologii Polskiej", "Balneologii Polskiej". Był redaktorem wydawnictw Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

Od 1957 roku był członkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi (PTOL-ChGiS), w latach 1989-1992 był przewodniczącym Zarządu Głównego Towarzystwa, do 2004 roku był członkiem Zarządu odpowiedzialnym za kontakty zagraniczne. W 1994 roku został wyróżniony członkostwem honorowym Towarszystwa. Od 1989 roku reprezentował Polskę w General Assembly of IFOS w Madrycie, Sorrento, Istambule i w Sydney.

W 1992 roku prof. Betlejewski został wybrany do Executive Committee of International Federation of Oto-rhino-laryngological Societes (IFOS) jako przedstawiciel krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Funkcję tę pełnił do 2002 roku. Następnie został wybrany jako Counselor of IFOS. W 1997 roku, podczas World Congress of Otorhinolaryngology w Sydney, został wybrany do tzw. "Future Committee of IFOS". Zorganizował pierwsze Spotkanie Prezydentów Towarzystw Otorynolaryngologicznych Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Bydgoszczy w 1994 r., był współorganizatorem kolejnych spotkań w Kijowie (1995), w Budapeszcie (1996), w Leiden (1997) i w Bratysławie. W prowadzonej przez prof. Betlejewskiego klinice zostało powołane Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych, które w 1991 r. zostało przyjęte do "Confederation European Laryngectomees" (CEL).

Prof. Betlejewski poprzez swoją wieloletnią aktywną pracę stał się współtwórcą polskiej szkoły otolaryngologicznej i niewątpliwym twórcą rynologii polskiej. Jego prace na temat fizjologii górnych dróg oddechowych stały się podstawą do wprowadzenia wielu nowych metod leczniczych i diagnostycznych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 sierpnia 2021 r. w Bydgoszczy. Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godz. 13:00 w kościele Zmartwychwstania Pańskiego przy Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego 58. Po mszy nastąpi pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Bydgoszczy-Bielawkach.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.