Humanistyka i sztuka

Zmarła Bożena Bednarek-Michalska

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

W wieku 64 lat zmarła Bożena Bednarek-Michalska – emerytowana nauczycielka akademicka, bibliotekarka, kustosz dyplomowana w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.

Bożena Bednarek-Michalska urodziła się w 1957 w Lubaniu Śląskim, gdzie w 1976 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące. W 1981 r. obroniła pracę magisterską na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku filologia polska i w tym samym roku rozpoczęła pracę w V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, skąd została zwolniona w stanie wojennym. Od roku 1982 całe swoje życie zawodowe związała z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu. W latach 1997-2003 była kierowniczką Sekcji Informacji w Oddziale Informacyjno-Rzeczowym, a następnie specjalistką informacji i digitalizacji oraz koordynatorką Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (2006-2010). Dwukrotnie pełniła funkcję wicedyrektorki BG UMK – w latach 2003-2006 i 2010-2017. Ukończyła Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Mikrokomputerów na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (1994) oraz Podyplomowe Studium Zarządzania dla Pracowników Administracji Publicznej i Jednostek Budżetowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK (2000). W swojej działalności zawodowej zajmowała się informacją elektroniczną i budowaniem zasobów cyfrowych. Działa na rzecz otwartej nauki i nowoczesnych modeli publikowania naukowego open access zarówno na forum krajowym: Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy (EBIB), Koalicja Otwartej Edukacji (KOED), jak i międzynarodowym: Electronic Information for Libraries (EIFL) i SPARC. Wykładała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także gościnnie na innych uczelniach polskich i zagranicznych. Prowadziła szeroką działalność dydaktyczną w zakresie infobrokerstwa i zarządzania informacją, nowoczesnych elektronicznych źródeł informacji, wartościowania informacji, tworzenia stron www czy modeli open access. Wspólnie z międzynarodową organizacją EIFL oraz kołami naukowymi studentów prawa UMK i Uniwersytetu z Białegostoku utworzyła i koordynowała kurs e-leraningowy "Prawo autorskie dla bibliotekarzy" (2012-2013), a w latach 2012-2020 stworzyła zdalny kurs dla pracowników naukowych "Otwarte zasoby naukowe i dydaktyczne". Inicjowała i realizowała wiele projektów bibliotekarskich, które unowocześniały praktykę zawodową (m.in. INFOBIB-L, EBIB, INFOBINET, BIBWEB, Konsorcjum Polskich Bibliotek Cyfrowych, KPBC, KOED, E-Lis, COMMUNIA, DARIAH-PL). Tworzyła repozytorium instytucjonalne UMK (2009-2012). W roku 2018 przeszła na emeryturę, ale nadal aktywnie zajmowała się doradztwem i mentoringiem oraz działalnością na rzecz otwartej nauki i nowoczesnych modeli publikowania naukowego. Opublikowała ponad 190 publikacji fachowych i naukowych dotyczących bibliotek cyfrowych, repozytoriów, nowoczesnych technologii i otwartej nauki (wybór: KPBC, repozytorium UMK RUMAK, repozytorium międzynarodowe E-Lis, profil cytowań w Google Scholar; ORCID iD 0000-0002-7573-0775. Bożena Bednarek-Michalska była także bardzo aktywna w działalności społecznej. W latach 1997–2002 pracowała na rzecz Toruńskiego Stowarzyszenia dla Ratowania Książek i Archiwaliów po Powodzi, w latach 1997–2003 działała w Towarzystwie Współpracy z Miastami Bliźniaczymi Torunia, a w latach 2001–2010 organizowała w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Komisję Wydawnictw Elektronicznych. W okresie 2003-2007 była członkinią Rady Naukowej Książnicy Kopernikańskiej. Lata 2014–2015 to aktywność w Prezydium Koalicji Otwartej Edukacji, której była współtwórczynią (2008). Ponadto redagowała portal Uwolnij Naukę i przez lata koordynowała realizację Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce. Działała również w międzynarodowym ruchu Open Access Movement od momentu podpisania Deklaracji Berlińskiej (2002). Była współzałożycielką zespołu EBIB (1997), wydającego serwis dla bibliotekarzy o tej samej nazwie, a także czasopismo branżowe Biuletyn EBIB, które jako redaktorka naczelna prowadziła w latach 1999-2017. Przez 15 lat zasiadała w zarządzie Stowarzyszenia EBIB (2010-2015). Aktywnie działała także na forum  międzynarodowym, jako członkini zarządu Bibliotheca Baltica w latach 2004–2006, a następnie w 2012–2015 w zarządzie SPARC Europe. Była członkinią Rady Zarządzającej projektem Polska Literatura Humanistyczna - indeks cytowań (2000-2006), współpracowała z Fundacją Bertelsmanna uczestnicząc w pracach grupy ekspertów polskich i niemieckich (2000-2004) oraz zasiadała w zarządzie Fundacji INFOBIBNET - sieci współpracy bibliotek publicznych (2002-2007). W okresie 2006-2007 brała udział w pracach Zespołu do spraw digitalizacji przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Między 2010 a 2013 pracowała w interdyscyplinarnym zespole Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. Działalności Upowszechniającej Naukę, a następnie w zespole ds. otwartego dostępu do nauki. Była wielokrotnie nagradzana przez Dyrektora BG UMK za pracę na rzecz Biblioteki oraz przez JM Rektora UMK za pracę na rzecz Uczelni. W 1997 r. otrzymała wyróżnienie miesięcznika "Pani" w plebiscycie 100 najbardziej aktywnych i profesjonalnych kobiet w Polsce, a w 1998 r. nagrodę Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego za ratowanie książek z powodzi w roku 1997. W 2002 r. nadano jej Medal SBP za wkład dla rozwoju bibliotekarstwa polskiego, a w roku 2006 Nagrodę Marszałka w VI edycji Konkursu o Nagrody województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii nauka i postęp techniczny za projekt Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa. W roku 2018 została uhonorowana nagrodą JM Rektora UMK za całokształt pracy zawodowej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 14 maja o godz. 14:00 na cmentarzu parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. Rodzina Zmarłej prosi żegnających, by - zamiast kupować kwiaty - wsparli dowolnym datkiem Fundację Gdańskiej Hematologii (numer KRS: 0000774915, ul. J. Waldorffa 46, 80-283 Gdańsk, nr konta: 66160014621820997680000001 ).

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.