Nauki przyrodnicze

Zmarła prof. Joanna Uscka-Kowalkowska

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

20 października 2023 r. zmarła dr hab. Joanna Uscka-Kowalkowska, prof. UMK, pracownik badawczo-dydaktyczny, geograf i klimatolog w Katedrze Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Miała 51 lat.

Dr hab. Joanna Uscka-Kowalkowska urodziła się w Wąbrzeźnie 16 listopada 1971 r. Po zdaniu matury w 1990 r. podjęła studia geograficzne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską na temat zmienności zachmurzenia w Toruniu napisała w 1995 r. pod kierunkiem prof. dr. hab. Gabriela Wójcika. W tym samym roku została zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Klimatologii Instytutu Geografii UMK. Stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii uzyskała w 2003 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK na podstawie rozprawy pt. "Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i jego ekstynkcja w  atmosferze w strefie podmiejskiej Torunia i w Puławach". W 2019 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku na podstawie monografii pt. "Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966-2010". W tym samym roku została zatrudniona na stanowisku profesora uczelni.

Prof. Uscka-Kowalkowska jest autorką lub współautorką 125 publikacji, w tym dwóch książek oraz wielu artykułów w renomowanych czasopismach. Jej zainteresowania badawcze były związane głównie z osłabieniem promieniowania dochodzącego od tarczy słonecznej do powierzchni Ziemi. Aktywnie uczestniczyła w  działaniach konsorcjum "Poland AOD" (Aerozolowa Sieć Badawcza) badającego aerozol zawarty w atmosferze nad Polską. Prowadziła także badania nad klimatem miasta, m.in. w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki, którym kierowała. Była także wykonawcą w dwóch innych projektach NCN, w których badała zagadnienie dopływu promieniowania słonecznego w okresach historycznych w Polsce i w Arktyce. Przez wiele lat uczestniczyła w programie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.

Brała aktywny udział w pracach organizacyjnych Katedry Meteorologii i Klimatologii, m. in.  w organizacji Obserwatorium Meteorologicznego UMK w Toruniu (część aktynometryczna), sieci stacji pomiarowych w Toruniu i Pracowni Dydaktycznej. Prowadziła wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe i seminaria dla studentów geografii, geoinformacji środowiskowej, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej oraz turystyki i rekreacji. Była promotorką 12 prac licencjackich. Angażowała się także w popularyzację nauki podczas Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, inspirowała studentów i studentki Uniwersytetu Dziecięcego do zdobywania wiedzy oraz przygotowywała maturzystów i maturzystki do egzaminu dojrzałości podczas Repetytorium organizowanego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Była członkinią Polskiego Towarzystwa Geofizycznego i została uhonorowana złotą odznaką tego stowarzyszenia. Aktywnie działała również w Stowarzyszeniu Klimatologów Polskich oraz European Meteorological Society. Jej działalność naukowa wielokrotnie była doceniona Nagrodą Rektora UMK. W ubiegłym roku został złożony wniosek o Srebrny Krzyż Zasługi.

Ceremonia pożegnalna rozpocznie się w środę 25 października 2023 r. o godz. 9:30 w kaplicy przy kościele pw. Św. Antoniego na Wrzosach (ul. Św. Antoniego 4). Msza św. rozpocznie się o godz. 10:00. Po mszy pogrzeb na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Owsianej (Wrzosy).

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.