Smart city w przestrzeni informacyjnej

Euroreg zaprasza na wykład online pt. "Smart city w przestrzeni informacyjnej", który poprowadzi dr Przemysław Krysiński (Instytut Badań Informacji i Komunikacji WFiNS UMK). Spotkanie zaplanowane jest na 8 kwietnia 2021 r. o godzinie 11:30.

„Smart city w przestrzeni informacyjnej” to pierwsza publikacja na polskim rynku wydawniczym, podejmująca kwestię oceny potencjału rozwiązań należących do koncepcji smart city w kontekście sektora informacyjnego. Podjęto w niej próbę konceptualizacji idei inteligentnych miast na tle rozważań na temat społeczeństwa informacyjnego oraz istoty partycypacji społecznej. Zaprezentowano w niej także kompleksowy przegląd piśmiennictwa odnoszącego się do koncepcji smart city, obejmującego dorobek różnych dyscyplin naukowych. Zgromadzony materiał pozwolił na zdefiniowanie pojęć należących do tej koncepcji, wskazanie jej części składowych oraz faz rozwoju. Dla potrzeb egzemplifikacji przywołanych teorii dokonano przeglądu najbardziej reprezentatywnych projektów smart, wdrażanych w wielu obszarach funkcjonowania miasta, realizowanych w zagranicznych i polskich ośrodkach miejskich. Aby odpowiedzieć na pytanie o stopień obecności rozwiązań smart w polityce miejskiej, dokonano badania budżetów partycypacyjnych 10 polskich miast (tzw. europolis) w latach 2012–2018. Przeprowadzone analizy dowiodły, że koncepcja smart city jest przedmiotem zainteresowania reprezentantów różnych dyscyplin naukowych. Mimo odmiennych perspektyw badawczych, założenia koncepcji smart city i stosowane w jej obrębie pojęcia są spójne, a mający miejsce w drugiej dekadzie XXI wieku przyrost liczby publikacji podejmujących zagadnienie smart city pozwala wnioskować o jego dużym potencjale badawczym.
 
Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Google Meet.

Więcej informacji

udost�pnij na facebook udost�pnij na twitterze udost�pnij na linkedin wy�lij mailem wydrukuj
wszystkie wydarzenia
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.

>