UMK w YUFE Academy - wykład 2

26 listopada o godz. 10:00 dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK z Wydziału Prawa i Administracji wygłosi wykład „Parliamentary Democracy in Europe”.

Funkcjonowanie Unii Europejskiej opiera się na demokracji reprezentatywnej (parlamentarnej), a dyskusje wokół przyszłości Europy niezmiennie poruszają wątek, jak uczynić Europę bardziej demokratyczną i jak sprawić, aby demokracja działała lepiej na poziomie Wspólnoty. Celem wykładu jest wyjaśnienie wielopoziomowego charakteru demokracji parlamentarnej w Unii Europejskiej. Wystąpienie połączy rozważanie teoretyczno-pojęciowe z analizą empiryczną. Kluczowe dla zrozumienia wielopoziomowej demokracji UE jest założenie, że w Wspólnota nie posiada jednej instytucji uosabiającej suwerenność parlamentarną. Jest ona rozproszona na różne parlamenty na poziomie krajowym i europejskim.  Rodzi to ważne pytania dotyczące sposobu koordynacji woli wyrażanych w narodowych parlamentach oraz tego, jak rozwijają i dostosowują one swoją polityczną, prawną i instytucjonalną rolę w Unii Europejskiej. Prowokuje to również pytania o to, jak podstawowe wartości demokratyczne - takie jak równość polityczna, zbiorowe dyskusje i skuteczna kontrola publiczna - są utrzymywane we Wspólnocie. Dalsza część wykładu  będzie poświęcona relacjom między parlamentami a obywatelami Unii. Komunikacja UE jest złożoną sprawą, ale parlamenty narodowe, ze względu na bliskość obywateli, mają wyjątkową możliwość dotarcia do nich i uczynienia polityki UE bardziej przejrzystą i odpowiedzialną. Celem tej części wykładu jest zbadanie najlepszych praktyk w zakresie angażowania społeczeństwa obywatelskiego i obywateli do  debaty o sprawach unijnych oraz poznanie sposobu, w jaki parlamenty państw członkowskich UE informują opinię publiczną o swoich działaniach związanych ze przynależnością do Unii.

Wykład odbędzie się na platformie MS Teams. Rejestracja na wykład jest możliwa do 13 listopada 2020 r. (rejestracja elektroniczna).

udost�pnij na facebook udost�pnij na twitterze wy�lij mailem wydrukuj
wszystkie wydarzenia
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.