Natural sciences

Grant na paleontologiczne innowacje

— Redakcja
share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print
Dr Magdalena Krajcarz
fot. Nadesłane

Dr Magdalena Krajcarz z Wydziału Nauk Historycznych UMK oraz Centrum Doskonałości IMSErt otrzymała prestiżowy grant europejski w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Individual Fellowships (IF).

Badaczka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nagrodzony projekt IsoTroph zrealizuje na Uniwersytecie w Tybindze (Niemcy, Badenia-Wirtembergia) pod okiem prof. Hervé Bocherensa. Będzie tam pracować nad udoskonaleniem stosowanej w paleontologii metody geochemicznej, bazującej na analizie izotopów stabilnych w poszczególnych aminokwasach kolagenu kostnego. Jest to innowacyjna metoda, wykorzystywana od niedawna w paleoekologii ssaków lądowych. Projekt dr Magdaleny Krajcarz koncentruje się przede wszystkim na określeniu współczynnika dyskryminacji troficznej (TDF) dla wartości δ15N między dwoma aminokwasami – kwasem glutaminowym i fenyloalaniną. Jest to parametr ilościowy, stosowany m.in. w modelowaniu pozycji troficznej dawnych zwierząt i ludzi, mającym kluczowe znaczenie dla zrozumienia ewolucji ekosystemów. Współczynnik TDF nie został dotychczas rozpoznany dla ssaków lądowych, dlatego w modelowaniach przyjmowano jego przybliżone wartości. W projekcie IsoTroph badaczka z UMK wykorzystuje unikalne kolekcje kości ssaków, pochodzące z badanych przez nią kopalnych legowisk drapieżników, oraz nowoczesne metody analizy izotopowej aminokwasów, do ustalenia wartości TDF dla wilka, lisa, rysia i hieny jaskiniowej.

Dr Magdalena Krajcarz jest adiunktem w Instytucie Archeologii (Katedrze Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka) na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Jest archeozoologiem, zajmuje się paleoekologią i tafonomią późnoplejstoceńskich i holoceńskich zespołów fauny kopalnej. W swoich badaniach łączy klasyczne metody analiz szczątków ssaków oraz metody biomolekularne, w szczególności analizy stabilnych izotopów. Ukończyła studia magisterskie na kierunku biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK, oraz archeologię na Wydziale Nauk Historycznych UMK, a następnie studia doktoranckie w tej samej jednostce. Po doktoracie podjęła pracę w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, gdzie realizowała projekty badawcze dotyczące paleoekologii izotopowej niedźwiedzi jaskiniowych. Od roku 2018 realizuje na UMK projekt badawczy Opus finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, dotyczący wpływu człowieka na zmiany w ekologii małych ssaków drapieżnych. Od 2020 r. w konsorcjum z CENT UW realizuje projekt Opus dotyczący historii kota domowego w Europie Środkowej. Jest członkiem ekspedycji archeologicznych prowadzących badania na stanowiskach jaskiniowych w Polsce, Rosji i Kirgistanie. Należy do Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości Interacting Minds, Societies, Environments (IMSErt), do zespołu PAST.

share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print

Related articles

Pięć tysięcy lat historii kota domowego w Europie Środkowej

Stypendium Skłodowskiej-Curie dla badacza z UMK


On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy.