Campus life

IRSW zbada rozwój UMK

— Redakcja
share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print
fot. Andrzej Romański

Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na zlecenie UMK przeprowadzi badanie opinii społeczności akademickiej oraz otoczenia zewnętrznego nt. funkcjonowania Uniwersytetu w obszarach kształcenia, działalności naukowej, współpracy międzynarodowej, współpracy z otoczeniem gospodarczym, rozwoju kadry oraz zarządzania uczelnią.

Celem badania jest poznanie opinii pracowników, studentów i doktorantów na temat UMK i jego wizerunku, słabych i mocnych stron uczelni, infrastruktury, warunków rozwoju, oferty kształcenia, kompetencji UMK w zakresie współpracy z otoczeniem gospodarczym, komercjalizacji wiedzy, oczekiwanych kierunków rozwoju itp.

W ramach badania przeprowadzona zostanie anonimowa ankieta wśród społeczności UMK: każdy pracownik, student oraz doktorant w drugim tygodniu listopada otrzyma zaproszenie do udziału w badaniu wraz unikalnym linkiem do kwestionariusza. Zaproszenie zostanie wysłane z adresu zaproszenia@webankieta.pl.

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne.

share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print

Related articles

Kształcenie zdalne - szkolenia dla studentów

Ku umiędzynarodowieniu - bezpłatne warsztaty

Article contains a clip

"Inkubator Innowacyjności": granty badawcze do zdobycia

On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy.