Campus life

IRSW zbada rozwój UMK

— Redakcja
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
fot. Andrzej Romański

Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na zlecenie UMK przeprowadzi badanie opinii społeczności akademickiej oraz otoczenia zewnętrznego nt. funkcjonowania Uniwersytetu w obszarach kształcenia, działalności naukowej, współpracy międzynarodowej, współpracy z otoczeniem gospodarczym, rozwoju kadry oraz zarządzania uczelnią.

Celem badania jest poznanie opinii pracowników, studentów i doktorantów na temat UMK i jego wizerunku, słabych i mocnych stron uczelni, infrastruktury, warunków rozwoju, oferty kształcenia, kompetencji UMK w zakresie współpracy z otoczeniem gospodarczym, komercjalizacji wiedzy, oczekiwanych kierunków rozwoju itp.

W ramach badania przeprowadzona zostanie anonimowa ankieta wśród społeczności UMK: każdy pracownik, student oraz doktorant w drugim tygodniu listopada otrzyma zaproszenie do udziału w badaniu wraz unikalnym linkiem do kwestionariusza. Zaproszenie zostanie wysłane z adresu zaproszenia@webankieta.pl.

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne.

share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print

Related articles

Kształcenie zdalne - szkolenia dla studentów

Ku umiędzynarodowieniu - bezpłatne warsztaty

Article contains a clip

"Inkubator Innowacyjności": granty badawcze do zdobycia

On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.