Campus life

Ku umiędzynarodowieniu - bezpłatne warsztaty

— Redakcja
share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print
fot. Andrzej Romański

Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników UMK do udziału w listopadowych warsztatach dotyczących różnic kulturowych oraz umiędzynarodowienia w ramach projektu "iNternationalization aCtions at University – NCU4U".

Terminy warsztatów:

04.11., godz. 9.00-14.00 - Różnice kulturowe;
16.11., godz. 9.00-14.00 - Umiędzynarodowienie;
26.11., godz. 9.00-14.00 - Różnice kulturowe.

W późniejszym terminie planowana jest również organizacja szkolenia dla władz UMK.

Udział w warsztatach pozwoli poszerzyć wiedzę na temat znaczenia i wpływu różnic kulturowych na funkcjonowanie cudzoziemców w środowisku akademickim, a także na temat konieczności i sposobów umiędzynarodowienia uczelni. Celem przedsięwzięcia jest również podniesienie kompetencji społecznych uczestników, w tym doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji ze studentami i pracownikami-cudzoziemcami, co wspomoże proces dydaktyczny w międzynarodowym otoczeniu.

Warsztaty prowadzone są online na platformie MS Teams przez prof. nadzw. dr hab. Anitę Frankowiak z Instytutu Dyplomacji w godzinach od 9:00 do 14:00 w cyklu 3x1,5h i kończą się otrzymaniem certyfikatu.

Różnice kulturowe - program warsztatów

Umiędzynarodowienie - program warsztatów

Więcej informacji i zgłoszenia: Małgorzata Błaszczak, Dział Współpracy Międzynarodowej, malgorzatablaszczak@umk.pl tel. 56 611 48 75.

Projekt "iNternationalization aCtions at University – NCU4U" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print

Related articles

Witamy studentów zagranicznych

Article contains photo gallery

Do Bremy z YUFE


On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy.