Campus life

Nowy zastępca kanclerza

— Redakcja
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
Mgr Jarosław Lisewski
fot. Andrzej Romański

Jarosław Lisewski, dotychczasowy kierownik Działu Zamówień Publicznych UMK został zastępcą kanclerza ds. zamówień publicznych. Funkcję pełni od 1 kwietnia 2021 r.

Nowemu zastępcy kanclerza będą podlegać bezpośrednio: Dział Aparatury Naukowej, Dział Zaopatrzenia i Transportu oraz Dział Zamówień Publicznych.

Mgr Jarosław Lisewski – jest rodowitym torunianinem. Już jako uczeń i student odnosił sukcesy - był laureatem olimpiady przedmiotowej, zdobywcą tytułu Primus Inter Pares, studia ukończył z pierwszą lokatą. Posiada certyfikat EITCA e-Government Information Technologies Programme. Przez wiele lat był związany z sektorem finansowym. W latach 2002-2009 pracował w ING Banku Śląskim S.A. na stanowisku dyrektora oddziału. Pod koniec 2009 roku podjął się zadania utworzenia i poprowadzenia nowej jednostki w strukturach Uniwersytetu: Biura Zamówień Publicznych. Było to zadanie szczególnie ważne w związku z realizacją pierwszych, dużych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE i koniecznością zapobieżenia nieprawidłowościom, które mogłyby skutkować korektą finansową. Kierując przez ponad dekadę Działem Zamówień Publicznych, Jarosław Lisewski był autorem wielu opinii nt. zamówień publicznych i właściwych dla nich trybów. Upowszechniał elektronizację zamówień publicznych – wprowadził nowe procedury obiegu dokumentów zamówienia w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz zainicjował zawieranie z wykonawcami umów w formie elektronicznej. Jest architektem obszaru zakupowego w projekcie SINDBAD. Odniósł wiele sukcesów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą (95 proc. skuteczności).

share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print

Related articles

Pani dyrektor od wsparcia i rozwoju

Za sterami CTT


On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.

>