Campus life

Rada Uniwersytetu w nowym składzie

— Ewa Walusiak-Bednarek
share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print
Mgr Justyna Morzy ponownie stanie na czele Rady Uniwersytetu
fot. Andrzej Romański

Na listopadowym posiedzeniu Senatu odbyły się wybory członków Rady Uniwersytetu na kadencję 2021-2024. Przewodniczącą Rady ponownie wybrana została mgr Justyna Morzy, była kanclerz UMK.

Zgodnie ze Statutem UMK w Radzie zasiada czterech pracowników Uniwersytetu i czterech członków spoza społeczności akademickiej. Spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę Rektorską i senatorów do Rady Uniwersytetu wybrano prof. dr. hab. Bartłomieja Kałużnego z Wydziału Lekarskiego, dr Agatę Karską z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, dr. hab. Andrzeja Rozkosza, prof. UMK z Wydziału Matematyki i Informatyki oraz prof. dr. hab. Macieja Zastempowskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Otoczenie społeczno-gospodarcze będą w Radzie reprezentować: mgr Henryk Dulanowski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, mgr Justyna Morzy, była kanclerz UMK, mgr inż. Janusz Niedźwiecki, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Apator SA i mgr Robert Mikołaj Włosiński, współwłaściciel i prokurent spółki Eurobrokers w Bydgoszczy. Wszyscy członkowie spoza wspólnoty akademickiej UMK, a także dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK zasiadali w Radzie w poprzedniej kadencji. Zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce w Radzie zasiada również przewodniczący Samorządu Studenckiego – Hubert Długołęcki.

Na listopadowym posiedzeniu senatorowie wybrali także ponownie mgr Justynę Morzy na przewodniczącą Rady

Nowa kadencja Rady Uniwersytetu rozpocznie się 1 stycznia 2021 r.

Do zadań rad uczelni, które są organami kolegialnymi polskich szkół wyższych, należy między innymi monitorowanie zarządzania uczelnią, zwłaszcza w kwestiach finansowych, opiniowanie projektów statutu i strategii rozwoju, opiniowanie planów rzeczowo-finansowych i sprawozdań z ich realizacji.

share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print

Related articles

Troje nowych pełnomocników rektora

Ważne funkcje Rektora w KRASP


On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy.