Social sciences

Społeczne spojrzenie na energetyczne wyzwania

— Redakcja
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
Dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK
fot. Andrzej Romański

Do Komisji Europejskiej dotarł Raport Horizon Scan zawierający strategiczne priorytety z zakresu społecznych aspektów transformacji energetycznej. W gronie ekspertów opracowujących dokument znalazła się dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

W listopadzie 2019 r. badaczka z UMK została zaproszona do grupy Renewables, która stanowi część  konsorcjum europejskiego i projektu H2020 Energy-SHIFTS , koordynowanego przez Anglia Ruskin Univeristy.

Celem działań zespołu było wypracowanie strategicznych priorytetów z zakresu społecznych aspektów transformacji energetycznej, będących podstawą kształtowania unii energetycznej UE i polityki energetycznej Komisji Europejskiej. Rezultatem prac grupy tematycznej Renewables jest Raport Horizon Scan, który na początku grudnia 2020 r. został przedłożony Komisji Europejskiej.

Dokument zawiera kluczowe priorytety z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, dotyczące odnawialnych źródeł energii i stanowi źródło informacji oraz wsparcia badań i innowacji finansowanych przez UE, które doprowadzą do neutralności klimatycznej do 2050 r.  Zostały one przedstawione w formie zestawu 100 pytań badawczych skategoryzowanych w 11 tematach i są efektem wielomiesięcznej pracy ekspertów - naukowców z całej Europy. W trakcie opracowywania raportu wykorzystano metodę Horizon Scanning.

- Konkluzje podjętych analiz dowodzą kluczowej roli wymiaru społecznego obserwowanych obecnie przekształceń systemów energetycznych – informuje dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK. - Istnieje ogromna potrzeba przejścia z perspektywy techniczno-ekonomicznej do społeczno-technicznej i społeczno-ekologicznej w zakresie przeobrażeń zachodzących w sektorze energetycznym.

Dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK od listopada 2019 r. pracowała nad raportem w międzynarodowym zespole ekspertów
Fot. Andrzej Romański

Jak podkreślają autorzy raportu, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w znalezieniu odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. sprawiedliwości energetycznej czy międzysektorowych procedur zarządzania, jak również w identyfikowaniu barier transformacji energetycznej, w tym tych powiązanych z przekształcanymi strukturami energetyki konwencjonalnej.

share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print

Related articles

Pierwsze miejsce za pracę o mieście

Kto nie wierzy w zmianę klimatu i dlaczego?

Article contains a clip

On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.