Campus life

UMK pod lupą pracowników i studentów

— Redakcja
share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print
Fot. Andrzej Romański

Znane są wyniki pomiarów satysfakcji pracowników i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badania były prowadzone od czerwca do września tego roku.

W ankiecie dla pracowników uwzględniono trzy rodzaje pytań. W pierwszej kolejności ankietowani byli proszeni o ustosunkowanie się do podanych sformułowań, zaznaczając jedną z odpowiedzi w pięciostopniowej skali Likerta. Następnie badani udzielali odpowiedzi na pytania otwarte. W trzeciej grupie znalazło się pytanie zamknięte dotyczące jednego zagadnienia związanego z naruszaniem godności.

W badaniu wzięło udział 837 pracowników, w tym 23,9 proc. pracowników naukowo-dydaktycznych, 20,77 proc. pracowników administracji i obsługi, 13,12 proc. pracowników inżynieryjno-technicznych i 6,29 proc. pracowników bibliotecznych. W statystykach nie uwzględniono osób, które odmówiły odpowiedzi na pytanie dotyczące przynależności do konkretnej grupy pracowników. Najliczniejszą grupą biorącą udział w badaniu byli pracownicy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Wysoki poziom zadowolenia wykazali w ankiecie pracownicy Wydziały Teologicznego. Na podium znalazły się także Wydział Nauk Historycznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Pracownicy Uniwersytetu najlepiej oceniają zaangażowanie i lojalność, współpracę między jednostkami oraz wizerunek UMK.

 

W ankiecie dedykowanej studentom uwzględniono dwa rodzaje pytań: zamknięte, wymagające zaznaczenia odpowiedzi na skali Likerta oraz pytania otwarte.

W badaniu wzięło udział 1838 studentów, z czego najliczniejszą grupą byli studenci Wydziału Chemii. Podobnie jak wśród pracowników, największy poziom zadowolenia wskazują osoby studiujące na Wydziale Teologicznym. Na drugim miejscu znaleźli się studenci Wydziału Nauk Historycznych, a na trzecim - Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Studenci najlepiej oceniają infrastrukturę Uniwersytetu, komunikację wewnętrzną oraz infrastrukturę wydziałów.

Pełne raporty z badań można znaleźć na stronie dedykowanej jakości kształcenia.

share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print

Related articles

Filmy absolwenckie "Do zobaczenia!"

Article contains photo gallery Article contains a clip

Interdyscyplinarne badania nad grafenem


Duży sukces w "Miniaturze"

On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy.