Młoda kobieta siedząca przy biurku z laptopem i książkami Życie kampusu

Bezpłatne studia dla obywateli Ukrainy

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Trwa rekrutacja na studia w roku akademickim 2022/2023. Osoby z Ukrainy, które chcą podjąć naukę na naszym Uniwersytecie, mają możliwość studiowania bezpłatnie wyłącznie na kierunkach prowadzonych w języku polskim. Studia prowadzone w języku angielskim są natomiast oferowane odpłatnie.

Uprawnienia do bezpłatnego studiowania, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. 2022 poz. 583), przysługują obywatelom Ukrainy przez okres 18 miesięcy od 24 lutego 2022 r. (dnia rozpoczęcia wojny w Ukrainie), tj. do sierpnia 2023 r.

Kandydaci muszą być obywatelami Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie po 24 lutego br., posiadają numer PESEL UKR i spełniają wymagania rekrutacyjne określone na danym kierunku studiów. Jednym z nich jest znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1, z wyjątkiem kierunków artystycznych, filologii i lingwistyk stosowanych, na których wymagany jest poziom A2.

Więcej szczegółów odnośnie do zasad kwalifikacji i wymaganych dokumentów znajduje się na stronach: https://www.umk.pl/kandydaci/cudzoziemcy/ oraz https://ukraina.umk.pl/pages/kandydaci/  

Link do systemu rekrutacyjnego: https://irk.umk.pl/pl/offer/registration-select/?next=/pl/offer/RC2021jp/field/INF/

Wszystkie pytania związane z rekrutacją należy kierować poprzez system IRK lub na adres mailowy studywithncu@umk.pl.

Dodatkowo pracownicy Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich są dostępni w punkcie informacyjnym Meeting Point w każdą środę od 1 czerwca (włącznie) w godz. od 12:00 do 15:00.


Триває набір до вступу на УМК у 2022/2023 навчальному році. Особи з України, які бажають навчатися в нашому університеті, можуть навчатися безкоштовно виключно за напрямками, які викладаються польською мовою, натомість навчання англійською мовою пропонується на платній основі.

Право на безкоштовне навчання відповідно до чинного законодавства (Закон від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, Журнал законів від 2022 р., ст. 583), надається громадянам України терміном на 18 місяців із 24-го лютого 2022-го року (дата початку війни в Україні), тобто, до серпня 2023-го року. Кандидати мають бути громадянами України, які легально в'їхали на територію Республіки Польща після 24 лютого цього року, мають номер PESEL UKR та відповідають визначеним вимогам щодо набору для даного напрямку навчання. Однією із них є знання польської мови щонайменьше на рівні B1, окрім спеціальностей з мистецтва, філології та прикладної лінгвістики, де вимаєаться рівень A2.

Детальніше із кваліфікаційними підставами та переліком необхідних документів можна ознайомитися на сторінках: https://www.umk.pl/kandydaci/cudzoziemcy/ та https://ukraina.umk.pl/pages/kandydaci/

Посилання на систему набору кандидатів: https://irk.umk.pl/pl/offer/registration-select/?next=/pl/offer/RC2021jp/field/INF/

Усі питання, пов'язані із вступом, надсилайте через систему IRK або на електронну адресу studywithncu@umk.pl

Крім того, працівники Відділу набору та роботи зі студентами доступні у інформаційному пункті Meeting Point щосереди із 1 червня (включно) з 12.00 до 15.00.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Przeniesienie na UMK z ukraińskich uczelni

Pomoc prawna dla osób z Ukrainy


Finansowe wsparcie dla ukraińskiej społeczności UMK

Matematyka w tłumaczeniu


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.