Dr Katarzyna Siudzińska i mgr Robert Mirski Po lewej stronie widać kobietę, która obejmuje psa, po prawej twarz mężczyzny w okularach. Nauki ścisłe

Dobry start młodych naukowców

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

W gronie stypendystów programu START 2021 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej znalazło się dwoje młodych naukowców z UMK: dr Katarzyna Siudzińska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej i mgr Robert Mirski z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych.

Wśród setki tegorocznych laureatów, których wyłoniono z grona 1034 kandydatów, znalazła się dr Katarzyna Siudzińska, absolwentka fizyki teoretycznej (2014) i filologii angielskiej (2016) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskała w 2019 r., również na UMK. Jej rozprawa doktorska pt. "Evolution of open quantum systems governed by unitarily covariant quantum channels", prowadzona przez prof. dr. hab. Dariusza Chruścińskiego, została wyróżniona w konkursie Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie kwantowej informacji obronioną w 2019 r. Była kierownikiem dwóch grantów Narodowego Centrum Nauki: ETIUDA 6 oraz PRELUDIUM 16. W ramach realizacji grantu ETIUDA odbyła półroczny staż na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (Niemcy) pod opieką prof. Waltera T. Strunza. Od 2019 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Na jej dorobek składa się 17 artykułów naukowych opublikowanych w uznanych czasopismach z listy filadelfijskiej. Tematyką jej badań naukowych są otwarte układy kwantowe, ewolucja niemarkowowska oraz zastosowania kanałów kwantowych w teorii informacji.

Laureatem tegorocznego stypendium Fundacji jest również mgr Robert Mirski, doktorant dr. hab. Arkadiusza Guta, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, który również był stypendystą Programu START (1999). Mgr Mirski zajmuje się głównie zagadnieniami teoretycznymi w badaniach nad ludzkim poznaniem społecznym. W szczególności interesują go fundamentalne kwestie teoretyczne, takie jak ontologia umysłu i rzeczywistości społecznej, oraz ich znaczenie w badaniach empirycznych. Pracuje głównie w ramach modeli poznania budujących na działaniu organizmu (action-based), a w szczególności modelu interaktywistycznego Marka Bickharda. W szerszym zakresie interesuje się teoretyczną debatą nad poznaniem ucieleśnionym, usytuowanym oraz antycypacyjnym. W latach 2017-2020 Robert Mirski prowadził badania w ramach grantu PRELUDIUM przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki i przedstawił krytykę podstawowych założeń teoretycznych w badaniach nad poznaniem społecznym, tak zwanych podejść "teorii umysłu", oraz argumentację za potrzebą przyjęcia teorii poznania jako formy działania. Jego projekt doktorski na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu podejmuje problem emocjonalności w poznaniu społecznym, który będzie stanowił uzupełnienie rozwijanej teorii.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tysięcy złotych. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2021 r. włącznie Fundacja nagrodziła 3 200 osób i przyznała 3 836 stypendiów (w latach 2002-2015 istniała możliwość otrzymania stypendium START dwukrotnie) w łącznej wysokości 87,5 mln zł. O stypendium ubiegać się mogą młodzi naukowcy do 30. roku życia (lub starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia). Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. Formalnie poprawne wnioski najpierw ocenia panel ekspercki, który najlepsze kandydatury kieruje do recenzji. Każdemu wnioskowi zakwalifikowanemu do tego etapu przygląda się kolejnych trzech recenzentów. Na podstawie opinii zebranych na poszczególnych etapach oceny merytorycznej wyboru laureatów dokonuje Zarząd Fundacji. Decyzja Zarządu zatwierdzana jest przez Radę Fundacji.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Marzenia odklejane z węgla

Artykuł zawiera film

Z Nagrodami Marszałka


YUFE dla rozwoju kariery

W światowej elicie


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.