Dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK i dr Katarzyna Siudzińska Dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK i dr Katarzyna Siudzińska Nauki ścisłe

Docenione przez PAN

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK z Wydziału Chemii została laureatką Nagrody Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców w zakresie nauk ścisłych i o Ziemi. Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała dr Katarzyna Siudzińska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Nagroda przyznawana jest za najlepszą publikację naukową, której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego. Co roku otrzymuje ją piątka laureatów, docenionych za oryginalne osiągnięcia badawcze w zakresie nauk: humanistycznych i społecznych, biologicznych i rolniczych, ścisłych i nauk o Ziemi, technicznych oraz medycznych.

W rozstrzygniętej właśnie 7. edycji konkursu laureatką w zakresie nauk ścisłych i o Ziemi została dr hab. Joanna Kujawa z Wydziału Chemii. Badaczka z UMK nagrodzona została za publikację: "Molecular activation of fluoropolymer membranes via base piranha treatment to enhance transport and mitigate fouling – new materials for water purification", która ukazała się w czasopiśmie "Journal of Membrane Science".

W tej samej kategorii dr Katarzyna Siudzińska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki UMK otrzymała wyróżnienie za publikację "Markovian semigroup from mixing non-invertible dynamical maps" w "Physical Review".

Pełna lista nagrodzonych

Dr hab. Joanna Kujawa prof. UMK - pracuje na Wydziale Chemii UMK, gdzie ukończyła studia magisterskie i doktoranckie. W 2015 obroniła z wyróżnieniem doktorat pt. "Właściwości hydrofobizowanych powierzchni proszków tlenków metali i membran ceramicznych z Al2O3, TiO2 i ZrO2", który był zrealizowany pod opieką dr. hab. Wojciecha Kujawskiego, prof. UMK. Doktorat był realizowany we współpracy z Europejskim Instytutem Membranowym (IEMM) w Montpellier (Francja). W 2016 roku odbyła staż podoktorski w Masdar Institute of Science and Technology w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2019. Uczestniczka badań realizowanych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Europejskim Instytutem Membranowym w Montpellier, Francja; Masdar Institute of Science and Technology w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; Uniwersytetem w Oulu, Finlandia oraz Niemiecko-Jordańskim Uniwersytetem w Ammanie, Jordania. Jest autorką licznych publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, referatów oraz uczestniczką projektów w ramach grantów NCN, NCBiR, NAWA. Stypendystka programu START FNP (2017) oraz MNiSW stypendium dla wybitnych młodych naukowców (2017). Jest członkiem Emerging Fields "Nauki o polimerach i wielofunkcyjnych nanomateriałach". Realizowana przez nią tematyka badawcza skupia się na chemii materiałowej oraz membranowych procesach rozdzielczych, wytwarzaniu i modyfikacji zaawansowanych materiałów separacyjnych. Więcej informacji

Dr Katarzyna Siudzińska - absolwentka fizyki teoretycznej (2014) i filologii angielskiej (2016) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskała w 2019 r., również na UMK. Jej rozprawa doktorska pt. "Evolution of open quantum systems governed by unitarily covariant quantum channels", prowadzona przez prof. dr. hab. Dariusza Chruścińskiego, została wyróżniona w konkursie Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie kwantowej informacji obronioną w 2019 r. Była kierownikiem dwóch grantów Narodowego Centrum Nauki: ETIUDA 6 oraz PRELUDIUM 16. W ramach realizacji grantu ETIUDA odbyła półroczny staż na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (Niemcy) pod opieką prof. Waltera T. Strunza. Od 2019 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Na jej dorobek składa się kilkanaście artykułów naukowych opublikowanych w uznanych czasopismach z listy filadelfijskiej. Tematyką jej badań naukowych są otwarte układy kwantowe, ewolucja niemarkowowska oraz zastosowania kanałów kwantowych w teorii informacji.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Chrząszcz pustynny ratunkiem dla wysychającej planety

Artykuł zawiera film

Nagrody premiera dla najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych


Dobry start młodych naukowców

Otwarte układy kwantowe na START


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.