Życie kampusu

Dołącz do YUFE Student Forum

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

UMK poszukuje studentki/studenta lub doktorantki/doktoranta, który dołączy do Studenckiego Forum Young Universities for the Future of Europe i wniesie swoją perspektywę do realizacji projektu YUFE.

Studentki i studenci odgrywają centralną rolę we wszystkich etapach projektu YUFE. Gwarancją ich aktywnego udziału w rozwoju konsorcjum jest Studenckie Forum YUFE zrzeszające osoby reprezentujące wszystkie uczelnie partnerskie (każda z nich zobowiązała się, że w pracach Forum oraz grup roboczych nadzorujących realizację projektu będzie uczestniczyło troje jej studentów). Przedstawiciele Studenckiego Forum YUFE mają istotny udział w prowadzeniu projektu i tworzeniu  wizji YUFE. Znajduje to również odzwierciedlenie w strukturze zarządzania sojuszem, nawet na poziomie Rady Strategicznej, gdzie prezes Studenckiego Forum YUFE pełni funkcję współprzewodniczącej.

Do zadań przedstawicieli studentów/doktorantów należy m.in. współtworzenie Podróży Studenckiej YUFE oraz włączanie YUFE do inicjatyw miejskich. Forum Studenckie wybiera Radę Sterującą, która jest odpowiedzialna za codzienne zarządzanie Forum.

Zadania reprezentantki lub reprezentanta UMK w Studenckim Forum YUFE:

Oczekiwanie wobec kandydatek i kandydatów:  

Udział w Studenckim Forum YUFE ma charakter wolontariacki, ale wszystkie związane z nim wydatki (np. koszty podróży) pokrywa UMK.

Kandydatki i kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego z dołączonym CV oraz listem motywacyjnym (maksymalnie 1 strona). Termin aplikacji upływa 23 kwietnia 2021.

Kandydatki i kandydaci spełniający kryteria zostaną zaproszeni na rozmowę (MS Teams).

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej YUFE lub kontaktując się z Magdaleną Stremplewską z Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej, magdalena.stremplewska@umk.pl, MS Teams: magdalena.stremplewska@o365.umk.pl.

YUFE, czyli Młode Uniwersytety dla Przyszłości Europy (Young Universities for the Future of Europe) to jedno z 41 konsorcjów wybranych przez Komisję Europejską do budowy i testowania modelu Uniwersytetu Europejskiego - otwartego, nieelitarnego i integrującego różne środowiska, a także promującego innowacyjność, interdyscyplinarność oraz najwyższą jakość w badaniach i edukacji. YUFE tworzy dziesięć dynamicznych, młodych, skoncentrowanych na studentach uniwersytetów badawczych (łącznie ponad 190 tys. studentów i ponad 32 tys. pracowników) i czterech partnerów nieakademickich zajmujących się edukacją wyższą, rynkiem pracy i przedsiębiorczością. Członkowie YUFE współpracują, by promować swoje programy edukacyjne, opracować mechanizmy ułatwiające mobilność studentów i pracowników oraz stworzyć model szkolnictwa wyższego bez granic, a jednocześnie dobrze osadzonego w lokalnym kontekście, reagującego na zmiany zachodzące w społeczeństwie i na rynku pracy. YUFE dąży do wzmocnienia idei kształcenia przez całe życie, podkreślenia wartości wielokulturowości, wielojęzyczności i integracji europejskiej. Pilotażowa edycja projektu potrwa do grudnia 2022 roku.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Uczelnie YUFE gotowe na przyjazd studentów

Studencka siła YUFE


Studenci pomogą mieszkańcom

Startuje YUFE Virtual Campus


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.