prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz Nauki przyrodnicze

Grant na rolnictwo przyszłości

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Międzynarodowy zespół naukowców, którego członkiem jest prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, został laureatem konkursu BiodivClim organizowanego przez sieć BiodivERsA.

Realizacja projektu NAPERDIV, pod tytułem "Uprawa zbóż wieloletnich oparta na naturze jako model zachowania bioróżnorodności funkcjonalnej w przyszłościowym rolnictwie", oparta będzie na ścisłej współpracy pomiędzy instytutami badawczymi z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Polski, Rumunii oraz Szwecji. Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz wraz ze swoim zespołem znalazła się w bardzo wąskim gronie zwycięzców reprezentujących polskie zespoły badawcze i uzyskała finansowanie badań w kwocie 1 112 100 złotych.

Fundusze przyznane w ramach BiodivClim są finansowane przez Komisję Europejską i przeznaczone na badania o charakterze prorozwojowym w następujących obszarach:

Spośród 231 wniosków zgłoszonych w konkursie BiodivClim, 21 projektów badawczych zostało zarekomendowanych do finansowania, a łączna kwota dotacji przekroczyła 25 mln euro.

Więcej informacji

Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz – kieruje Katedrą Mikrobiologii na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Główne zainteresowania badawcze prof. Hrynkiewicz dotyczą molekularnej analizy struktur mykoryzowych, zastosowania mikroorganizmów w procesach fitoremediacji gleb oraz wykorzystania mikroorganizmów endofitycznych w promowaniu wzrostu roślin uprawnych. W latach 2002-2004 odbyła dwuletni staż podoktorski (Marie Curie Fellowship) w Institute of Soil Science and Plant Nutrition (University of Rostock, Germany), podczas którego uczestniczyła w realizacji projektu "Molecular and biological characterization of ectomycorrhizal strains for phytoremediation". W 2010 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. "The significance and performance of microorganisms associated with the rhizosphere of willows (Salix spp.) in unfavourable soil conditions". Od wielu lat prowadzi współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi z Niemiec, Szwecji i Danii, np. University of Tübingen, University of Rostock, Leibniz-Institute of Vegetable and Ornamental Crop, Swedish University of Agricultural Sciences, gdzie realizowała liczne staże naukowe, np, DAAD, STSM. Prof. Hrynkiewicz była koordynatorem grantu finansowanego przez EU (Marie Curie Reintegration Grant), kierownikiem pięciu grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum Nauki, opiekunem naukowym dwóch grantów PRELUDIUM oraz wykonawcą w licznych projektach realizowanych m.in. we współpracy międzynarodowej (np. ERA-NET, COST). W latach 2015-2019 była wykonawcą w projekcie "Boosting plant-Endophyte STability, compatibility and Performance Across ScaleS – BestPass" finansowanego w ramach projektu HORIZON2020 i koordynatorem międzynarodowego zespołu badawczego WP1: Endophyte-plant compatibility. Prof. K. Hrynkiewicz prowadzi współpracę z firmami zagranicznymi zajmującymi się produkcją biopreparatów. Od 2019 r. jest Dyrektorem Szkoły Doktorskiej Academia Copernicana.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Prof. Katharina Boguslawski laureatką Nagrody Naukowej Polityki!

Fizycy z grantem


Z nagrodą za wybitne osiągnięcia

Dr Karska o Noblu za najciemniejsze sekrety Wszechświata


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.