Dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK i prof. dr hab. Przemysław Nehring Kolaż zdjęć portretowych prof. Olińskiego i prof. Nehringa Humanistyka i sztuka

Granty na rozwój humanistyki

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Dwa projekty z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymały dofinansowanie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach konkursów "Dziedzictwo narodowe" i "Uniwersalia 2.2".

Celem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest stworzenie możliwości finansowania projektów o istotnym znaczeniu dla polityki naukowej i edukacyjnej państwa. Pod uwagę brane są projekty oryginalne, mające pierwszorzędne znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych lub syntetyzujące aktualny stan badań w dziedzinie nauk humanistycznych.

Jednym z dwóch wyróżnionych projektów z UMK jest "Kronika cystersów pelplińskich - opracowanie i edycja". Zadaniem kieruje dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK z Wydziału Nauk Historycznych. Projekt został dofinansowany na kwotę 500 tys. 240 zł. Celem projektu jest skopiowanie, opracowanie, przygotowanie do publikacji i wydanie tekstu dwóch tomów cysterskiej kroniki pelplińskiej.

Kronika jest jednym z najważniejszych źródeł do dziejów Pomorza w okresie średniowiecza i w czasach nowożytnych. Zostały w niej opisane dzieje klasztoru cystersów pelplińskich w latach 1258-1688 na szerokim tle historii Pomorza. Ponad tysiąc stron dokumentów spisanych w języku łacińskich jest przechowywane w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie. Projekt zakłada sporządzenie opisu kroniki oraz opatrzenie tekstu źródłowego komentarzami. Na tej podstawie zostanie przygotowane opracowanie dotyczące kroniki, a publikacja zostanie udostępniona w postaci drukowanej i elektronicznej.

Badania dr. hab. Piotra Olińskiego, prof. UMK otrzymały finansowanie NPRH w module "Dziedzictwo narodowe". Do konkursu zgłoszono 85 wniosków, z których 16 otrzymało wsparcie na łączną kwotę 15 683 383,59 zł.

Wyniki konkursu NPRH Dziedzictwo narodowe

Drugim projektem sfinansowanym przez NPRH pn. "Listy św. Augustyna - tłumaczenie i komentarz" kieruje prof. dr hab. Przemysław Nehring z Wydziału Humanistycznego. Na projekt przeznaczono niemal 438 tys. zł.

Zbiór korespondencji św. Augustyna złożony jest z 308 listów (ponad 2500 stron w wydaniu CSEL Goldbachera). 254 spośród nich są autorstwa samego Augustyna, pozostałe 54 napisane zostały przez inne osoby do Augustyna lub osób z jego otoczenia. Jest to największy zbiór wczesnochrześcijańskich listów łacińskich, który powstawał od lat 80. IV wieku do roku 430. Zebrane dokumenty dają wgląd w sposób pojmowania świata ówczesnych mieszkańców rzymskiej Afryki Północnej, ale również Italii, Galii i Hiszpanii. Poruszają kwestie językowe i literackie, zawierają ważne dane na temat praktyki religijnej chrześcijan, pokazują sposób działania instytucji religijnej, kontaktów i relacji Kościoła z państwem. Listy stanowią ważne źródło historyczne, które w całości nigdy nie zostało przetłumaczone na język polski.

Projekt prof. dr. hab. Przemysława Nehringa został wyróżniony w module "Uniwersalia 2.2". Do konkursu zgłoszono 28 wniosków, z których do finansowania zakwalifikowano 8 projektów na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł.

Wyniki konkursu NPRH Uniwersalia 2.2

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Co ma oko do języka

Miliony w Opusie


Wkraczamy w Rok Kopernikański

W Radzie NCN


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.