Humanistyka i sztuka

Na czele Rady Ochrony Zabytków

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Prof. dr hab. Bogumiła J. Rouba, emerytowana profesor z Wydziału Sztuk Pięknych UMK, została powołana na przewodniczącą Rady Ochrony Zabytków na kolejną pięcioletnią kadencję.

Oprócz prof. dr hab. Bogumiły J. Rouby, w składzie rady zasiada także prof. dr hab. Jadwiga W. Łukaszewicz z Instytutu Archeologii Wydziału Nauk Historycznych UMK. Radę, poza przewodniczącą i zastępcą, reprezentuje łącznie 17 członków i członkiń.

Rada Ochrony Zabytków jest najwyższym i najważniejszym organem doradczym, wspierającym Ministra Kultury w ustalaniu strategii, założeń i planów doskonalących skuteczność ochrony dziedzictwa naszej kultury.

Bogumiła J. Rouba -  w roku 1972 ukończyła studia w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym samym roku rozpoczęła pracę jako asystent naukowo-techniczny, a od roku 1974 jako asystent dydaktyczny w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. W roku 1983 obroniła pracę doktorską na temat budowy i problemów konserwacji obrazów XIX-wiecznych. W roku 1993 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przeprowadziła przewód kwalifikacyjny drugiego stopnia na podstawie pracy badawczej "Osłony odwroci jako metoda profilaktycznej ochrony obrazów" i dorobku konserwatorskiego. W 1995 roku otrzymała stanowisko profesora UMK, a w 2001 – tytuł profesora sztuk plastycznych. W latach 2001-2014 kierowała Zakładem Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej UMK. W poprzedniej kadencji (2016-2020) pełni funkcję przewodniczącej Rady Ochrony Zabytków. Pracowała przy konserwacji kilkudziesięciu obrazów, malowideł ściennych. Jest autorką 135 publikacji. Odznaczona m.in. Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis" (2005); Złotym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis" (2018) oraz Złotym Krzyżem Zasługi

Prof. dr hab. Jadwiga W. Łukaszewicz - stopnie doktora (1987 r.) i doktora habilitowanego (2002 r.) uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Torunia w dyscyplinie nauk o sztuce w zakresie konserwacji i restauracji zabytków. W 2015 r. otrzymała tytuł profesora. W latach 2000-2014 kierowała Zakładem Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych. Od roku 2018 jest pracownikiem Instytutu Archeologii Wydziału Nauk Historycznych UMK. Zajmuje się przyczynami i mechanizmami korozji zabytków, nowymi materiałami i metodami konserwacji budowli, detali architektonicznych i rzeźb wykonanych z naturalnych i sztucznych kamieni. Badania naukowe realizowała w ramach funduszy KBN, NCN, we współpracy z jednostkami naukowymi w Niemczech, Belgii, Włoszech, Portugalii oraz w ramach europejskich programów Kultura 2000, 6PR UE, 7PR UE, a w programie Horyzont 2020 w projekcie IPERION odpowiada za zagadnienia związane z konserwacją zabytków kamiennych. Wyniki swych badań przedstawiła w ponad 80 artykułach w czasopismach naukowych oraz w prawie 80 referatach na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą (m.in. w Bułgarii, Niemczech, Włoszech, Francji, Belgii, Szwecji, Łotwie, USA). Była autorem, współautorem i redaktorem 6 książek. Prowadziła badania konserwatorskie i opracowała programy prac konserwatorskich ok. 100 zabytków kamiennych i architektonicznych, przy takich dziełach jak toruński ratusz, ruiny zamku krzyżackiego w Toruniu, katedry w Kołobrzegu i Koszalinie, elewacje kościoła św. Jerzego w Dzierżoniowie. Prowadziła samodzielnie lub była członkiem zespołów konserwatorskich realizujących prace przy wielu cennych obiektach zabytkowych, m.in. kaplicy Najświętszego Sakramentu, ołtarzach w katedrze w Płocku, portalach w katedrze w Gnieźnie, epitafiach w katedrze św. Janów w Toruniu. Aktywnie działa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska konserwatorskiego.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Podziemne opowieści kościoła św. Jakuba

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Tajemnice średniowiecznych dachów

Artykuł zawiera film

W Polskim Towarzystwie Geofizycznym

Ratio et Spes dla badacza skutków globalnego ocieplenia

Artykuł zawiera film

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.