Miesięczna wysokość przyznanego stypendium dla wybitnych młodych naukowców wynosi 5390 zł Banknoty dwustuzłotowe rozłożone na całej powierzchni, w prawym górnym logo jest logo Ministra Edukacji i Nauki Życie kampusu

Stypendia dla wybitnych

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Pięcioro młodych naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki. Granty zostały przyznane na okres trzech lat.

W tegorocznej edycji konkursu do Ministerstwa Edukacji i Nauki wpłynęło 1828 wniosków o przyznanie stypendium, z których pozytywnie rozpatrzono 230. Stypendyści to osoby prowadzące innowacyjne badania, wprowadzające nową jakość do nauki. Wśród nagrodzonych są młodzi naukowcy reprezentujący 51 dyscyplin naukowych i artystycznych. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium wynosi 5390 zł.

Wśród wybitnych badaczy i badaczek z całej Polski znalazło się pięcioro naukowców z UMK:

  • dr Karolina Bąkowska (astronomia). W swojej pracy zajmuje się analizą zmienności gwiazd kataklizmicznych oraz ciasnych układów podwójnych na podstawie obserwacji optycznych i spektroskopowych. W Instytucie Astronomii Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pracuje od 2020 r., a w 2022 r. objęła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu ds. naukowych. Odbyła staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, była również laureatką konkursów Preludium i Etiuda organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach popularyzacji astronomii napisała książkę dla dzieci "Niesamowity Wszechświat".
  • mgr Marcin Janecki (nauki teologiczne). Doktorant przygotowuje dysertację z edycją krytyczną komentarza do Księgi Koheleta napisanego przez Hugona ze św. Wiktora, średniowiecznego teologa. Promotorem jest ks. prof. Piotr Roszak, który na Wydziale Teologicznym kieruje pracownią tomizmu biblijnego i egzegezą biblijną średniowiecza.
  • dr Łukasz Perlikowski (nauki o polityce i administracji). Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół stabilności systemów politycznych. Przygotowywane przez niego analizy łączą teorię polityki z komparatystyką ustrojową. Szczegółowo bada dynamikę funkcjonowania państw na płaszczyźnie ustrojowej, biorąc pod uwagę specyfikę form konstytucjonalizmu oraz praktykę realizowania celów politycznych.
  • dr Adam Sikora (nauki farmaceutyczne). W 2019 roku obronił z wyróżnieniem swoją rozprawę doktorską na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK. W 2023 zdał egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie analityki farmaceutycznej. W swoich badaniach naukowych skupia się na zastosowaniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz spektrometrii mas do analiz farmaceutycznych. Był kierownikiem grantów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Jest współautorem ponad 80 doniesień naukowych.
  • dr Mariusz Tarnopolski (astronomia). Naukowo zajmuje się głównie astrofizyką wysokich energii, w szczególności rozbłyskami gamma i aktywnymi jądrami galaktyk. Ponadto interesuje się również teorią chaosu i analizą szeregów czasowych. W Instytucie Astronomii UMK pracuje od 2022 r. Obecnie jest kierownikiem w grancie Sonata 17 Narodowego Centrum Nauki.

Lista wszystkich stypendystów

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Pierwsi ambasadorowie otwartej nauki

Strategia UMK: "Kształcenie" personalne

Artykuł zawiera film

Przełomowe odkrycie nadzieją dla chorych

Z Nagrodami Marszałka


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.