Mgr Anna Zalewska będzie realizowała staż w Katedrze Slawistyki na Uniwersytecie Sorbona w Paryżu Magister Anna Zalewska Humanistyka i sztuka

Stypendystka na Sorbonie

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Doktorantka Szkoły Doktorskiej "Academia Artium Humaniorum" mgr Anna Zalewska otrzymała stypendium rządu francuskiego (BGF) na dwumiesięczny staż badawczy w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Sorbona w Paryżu.

Stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy (SSHN) przyznawane jest co roku polskim i zagranicznym badaczom pracującym w polskiej instytucji naukowej, a także doktorantom. Selekcja kandydatów dokonywana jest przez zespół ekspertów działu ds. współpracy naukowej i uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce na podstawie życiorysu zawodowego, opisu projektu oraz listu referencyjnego od polskiego instytutu badawczego. Dofinansowanie otrzymuje średnio ok. 30-40 proc. złożonych wniosków.

Dzięki otrzymanemu stypendium mgr Anna Zalewska odbędzie dwumiesięczny staż naukowy pod kierunkiem wybitnej specjalistki dr hab. Galiny Kabakowej w Katedrze Slawistyki na Uniwersytecie Sorbona w Paryżu, a także w centrum badawczym Eur'Orbem. Podczas pobytu we Francji doktorantka będzie realizowała projekt pt. "Guides, Charmers, Anthropophagites. Women with Demonic Connotations in Polish and East Slavic Folk Magic Fairy Tale" poświęcony bajkowym wizerunkom czarownicy i wiedźmy oraz transformacjom, jakim podlegają względem ludowych wierzeń na ich temat. Planowane jest ukazanie wspomnianych postaci w świetle kulturowo-antropologicznym, a także odwołanie się do narracyjnych źródeł historycznych oraz krytyki feministycznej. Program stażu zakłada także konsultacje naukowe, udział w seminariach, liczne kwerendy biblioteczne oraz opublikowanie artykułu w zagranicznym periodyku naukowym.

Mgr Anna Zalewska jest absolwentką historii i filologii rosyjskiej na UMK, a obecnie doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych "Academia Artium Humaniorum", w której realizuje projekt badawczy pt. "Postaci demoniczne w polskiej i wschodniosłowiańskiej bajce magicznej: kategorie, źródła i funkcje" pod kierunkiem dr hab. Iwony Rzepnikowskiej, prof. UMK. Publikuje w polskich i zagranicznych punktowanych czasopismach naukowych, a ponadto wyniki swoich badań prezentowała m.in. podczas konferencji w Moskwie i Helsinkach.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Co ma oko do języka

Zdolni pod nowym adresem


Teksty do słuchania

UMK liderem humanistyki


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.