Zdjęcie przedstawia troje ludzi. Mężczyzna na środku ma na sobie togę i biret, trzyma kwiaty i zdjęcie w ramce. Nauki przyrodnicze

Ukraińskie honory dla Profesora

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski, dyrektor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, został doktorem honorowym Połtawskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego. Dyplom wręczyła rektor Uniwersytetu – prof. Valentyna Aranchyia.

Podczas uroczystości rektor połtawskiej uczelni przedstawiła wkład prof. Jaśkowskiego w nawiązanie współpracy między Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Połtawskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym, szczególnie w kwestii wymiany naukowej i studenckiej. Podkreśliła również zasługi nowego doktora honoris causa w rozwój nauk weterynaryjnych i rozpowszechnienie wiedzy na arenie międzynarodowej. Profesor Jaśkowski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na konieczność zacieśniania współpracy między polskimi i ukraińskimi uczelniami. Ważną rolę we współpracy ma odgrywać również tworzenie pomostu wymiany naukowej, w której polskie wydziały weterynaryjne powinny być dla uczelni ukraińskich łącznikiem z jednostkami w Unii Europejskiej.

Prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski urodził się 25 października 1954 roku w Bydgoszczy. Jego ojciec, profesor Lech Jaśkowski, był wybitną postacią nauk weterynaryjnych, współtwórcą i organizatorem sztucznej inseminacji w powojennej Polsce. Jędrzej M. Jaśkowski ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w roku 1978, tam obronił w 1982 roku pracę doktorską pt. "Przebieg okresu poporodowego u krów utrzymywanych w różnych warunkach chowu", której promotorem był prof. dr hab. Zbigniew Samborski. W roku 1992 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych na podstawie dorobku i opracowania pt. "Badania nad skutecznością podawania selenu w zapobieganiu niektórym zaburzeniom płodności u krów". W roku 2001 z rąk Prezydenta RP otrzymał nominację profesorską.

Profesor J. M. Jaśkowski związany był z kilkoma ośrodkami weterynaryjnymi. Pracę rozpoczął w Instytucie Weterynarii (obecnie Państwowy Instytut Weterynaryjny), w jego oddziale w Bydgoszczy w Zakładzie Inseminacji i Zwalczania Niepłodności, a następnie w Zakładzie Chorób Niedoborowych. Po uzyskaniu habilitacji został powołany na stanowisko kierownika Pracowni Biotechniki Rozrodu Zwierząt tego instytutu. W okresie likwidacji bydgoskiego oddziału Państwowego Instytutu Weterynaryjnego przeniósł się do Poznania, wiążąc swoją dalszą karierę naukową z tamtejszym Uniwersytetem Przyrodniczym. W 2003 został kierownikiem Katedry Weterynarii Rolniczej UP w Poznaniu. W roku 2011 wraz z podniesieniem rangi Katedry do Instytutu Weterynarii, związanej z powołaniem kierunku studiów weterynaryjnych, został prodziekanem ds. studiów i dyrektorem Instytutu. W roku 2016 prof. Jaśkowski zakończył pracę na UP w Poznaniu, aby w 2017 roku rozpocząć organizowanie kierunku weterynaria na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK, UTP, UKW. We wrześniu 2017 roku został dyrektorem Centrum Weterynarii UMK, które w roku 2019 zostało przekształcone w Instytut Medycyny Weterynaryjnej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK.

Profesor Jędrzej M. Jaśkowski odbył liczne staże naukowe, m.in.  na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium, Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen, Uniwersytecie Cornell w Ithace i wiele innych. Jest autorem i współautorem ponad 500 publikacji naukowych i popularnonaukowych, szczególnie w zakresie oceny przebiegu okresu poporodowego u krów zarówno w aspekcie klinicznym, gospodarki hormonalnej, jak i transplantacji zarodków. Jest współautorem podręczników akademickich "Żywienie bydła", "Podstawy homotoksykologii weterynaryjnej", "Biologia rozrodu zwierząt – Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy", redaktorem zbioru "Biotechniki stosowane w rozrodzie bydła i świń". Najnowsza pozycja, której profesor jest współautorem, to dwutomowa monografia "Fizjologia i patologia rozrodu bydła", która ukazała się w 2021 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK.

Profesor jest aktywnym członkiem licznych towarzystw naukowych, w tym Assocation Europeenne de Transfert Embryonnaire (od 2003 roku), Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Aktywnie uczestniczy w organizowaniu konferencji naukowych. Był pomysłodawcą i współorganizatorem Forum zootechniczno-weterynaryjnego, Poznańskiego Forum Weterynaryjnego oraz obecnie organizowanych konferencji "Technologie Wspomaganego Rozrodu - aktualne zagrożenia i szanse", odbywających się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Dobry start młodych naukowców

Stypendia za publikacje przyznane


Marzenia odklejane z węgla

Artykuł zawiera film

Kobiety w świecie techniki


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.