Prof. dr hab. Maciej Wróblewski Prof. dr hab. Maciej Wróblewski Humanistyka i sztuka

W kręgu profesorów

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Prof. dr hab. Maciej Wróblewski z Wydziału Humanistycznego UMK dołączył do grona profesorów w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Tytuł został przyznany prof. Maciejowi Wróblewskiemu na mocy postanowienia Prezydenta RP z 28 września 2021 r.

Prof. dr hab. Maciej Wróblewski – urodził się w 1968 roku w Ełku. W latach 1987-1993 studiował filologię polską na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu. Pracę magisterską pt. "Próby epistolarne Jerzego Stempowskiego" przygotował pod kierunkiem prof. Janusza Kryszaka. Od 1995 roku pracował jako asystent, a od 2002 jako adiunkt w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym UMK. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskał w 2002 roku na podstawie dysertacji "Proza niefikcjonalna w edukacji polonistycznej szkoły średniej (1855-1939)", której promotorem był prof. Władysław Sawrycki. W latach 2004-2007 pełnił obowiązki prezesa toruńskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. W 2006 roku został kierownikiem Zakładu Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej. Przez dwie kadencje (2008-2015) był prodziekanem Wydziału Filologicznego. W 2009 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie książki «"Czytanie przyszłości". Polska fantastyka naukowa dla młodego odbiorcy», która była pierwszą monografią na temat literatury SF adresowanej do dziecięcego i młodzieżowego czytelnika. Od tego czasu systematycznie rozwija badania związane z antropologią literatury i antropologią dzieciństwa, które są ważnym obszarem refleksji w humanistyce, a zarazem wykorzystują ustalenia nauk społecznych. Brał udział w grancie "Sensualność w kulturze polskiej" (Instytut Badań Literackich PAN), przygotowując hasła związane z antropologią literatury. Kolejne monografie, "Człowiek w przestrzeniach szkoły. Studium antropologiczne" (2014) oraz "Literatura i maszyna" (2015), są przykładem stosowania dyskursu antropologicznoliterackiego w różnych obszarach ludzkiej aktywności, od edukacji poczynając, a kończąc na sprawach związanych z procesem industrializacji i uprzemysłowienia. W 2015 roku założył Pracownię Badań Kultury i Literatury Dziecięco-Młodzieżowej, w ramach której do tej pory ukazało się 6 książek sygnowanych serią "Biblioteczka Dziecięca". Od 2019 roku pełni obowiązki kierownika Katedry Antropologii Literatury i Nowych Mediów na Wydziale Humanistycznym. Jest współtwórcą kierunku lingwistyka praktyczna i copywriting. Od 2017 roku współpracuje z The Centre for the Study of Children and Childhoods (University of Suffolk, Ipswich). W roku 2018 został włączony do międzynarodowego zespołu "Children's Literature Network" w ramach International Research Society for Children's Literature, którego celem jest opracowanie funkcjonalnych baz danych, służących efektywnej prezentacji wyników badań nad literaturą dziecięcą i młodzieżową. W 2019 roku ukazała się monografia "Doświadczanie dzieciństwa. Studium antropologiczne". W roku następnym został członkiem Rady Naukowej ds. Polonistycznej Edukacji Szkolnej i Akademickiej przy Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2021 roku ukazała się jego książka «"...a małe dzieci do ognia wrzucali." Antologia wypracowań szkolnych (1945-1946) na temat II wojny światowej», będąca krytycznym opracowaniem szczególnych, bo napisanych przez młodych ludzi, tekstów odnoszących się do ich przeżyć w czasie II wojny światowej. Był stypendystą Miasta Torunia oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2018 roku pełni funkcję przewodniczącego jury Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Jako stały recenzent współpracuje z "Kwartalnikiem Artystyczno-Literackim" oraz z "Nowymi Książkami".

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Nowi profesorowie

Z królewskiej puszczy na ołtarze

Artykuł zawiera podcast

Mosty pełne tajemnic

Artykuł zawiera film

Docenieni za publikacje


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.