Prof. dr hab. Patrycja Golińska pracuje w Katedrze Mikrobiologii na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Nauki przyrodnicze

W profesorskim gronie

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Prof. dr hab. Patrycja Golińska z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK otrzymała tytuł profesora.

Tytułu profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne został nadany uczonej z UMK na podstawie Postanowienia Prezydenta RP z dnia 15 maja 2024 r.

Prof. dr hab. Patrycja Golińska tytuł zawodowy biologa molekularnego (specjalizacja mikrobiologia) uzyskała w 2004 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora uzyskała w 2008 r. na podstawie rozprawy pt. "Promieniowce gleb leśnych. Liczebność, skład gatunkowy, aktywność enzymatyczna i biokontrolująca", zrealizowanej pod opieką naukową prof. dr hab. Hanny Dahm. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2017 r. na podstawie osiągnięcia naukowego stanowiącego cykl publikacji pod wspólnym tytułem "Poszukiwanie i identyfikacja nowych taksonów promieniowców zasiedlających kwaśne gleby lasów szpilkowych". W roku akademickim 2011/2012 odbyła 12-miesięczny staż naukowy w School of Biology (obecnie School of Natural and Environmental Sciences) na Uniwersytecie Newcastle w Newcastle upon Tyne oraz dwa krótkoterminowe pobyty naukowo-szkoleniowe w Wielkiej Brytanii na Newcastle University i Northumbria University. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika pracuje od 2008 r., początkowo zatrudniona była jako asystent (do 2011 r.), następnie adiunkt (do 2019 r.) i profesor uczelni. Kierowała dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i przez Komisję Europejską (Program Horyzont Europa, MSCA) oraz była wykonawcą w pięciu projektach badawczych z KBN, MNiSW, NCN i KE. W ramach interdyscyplinarnego grantu pt. "PHARMADEEP: New pharmaceuticals from the deep Antarctic" finansowanego przez Komisję Europejską w 2015 r. uczestniczyła w międzynarodowej wyprawie naukowej na Oceanie Południowym. Pełniła również rolę opiekuna naukowego (mentora) w projektach NCN (Preludium, Polonez Bis) i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W ramach tych projektów zajmowała się głównie badaniem bioróżnorodności i potencjału biotechnologicznego promieniowców wyizolowanych ze środowisk ekstremalnych (lądowych i morskich) do wykorzystania w medycynie, przemyśle i rolnictwie. Dotychczas opisała 13 nowych gatunków promieniowców wyizolowanych ze środowisk ekstremalnych. Zainteresowania naukowe prof. Golińskiej koncentrują się również wokół bionanotechnologii, w tym na pozyskiwaniu nanocząstek na drodze biologicznej, ich charakterystyce i potencjale aplikacyjnym jako czynników przeciwdrobnoustrojowych w medycynie, przechowywaniu żywności i uprawach roślin oraz jako stymulatorów wzrostu roślin. Jest współautorem ponad 100 publikacji, w tym 60 prac oryginalnych i 16 przeglądowych indeksowanych w bazie JCR oraz 24 rozdziałów w monografiach i współredaktorem trzech monografii (Taylor and Francis Group). Jest członkiem Emerging Field "Komórki jako platformy eksperymentalne i biofabryki" (CExFact) w ramach programu IDUB UMK. Prof. Golińska prowadzi szeroką współpracę międzynarodową z licznymi ośrodkami naukowymi na świecie, a jej działalność naukowa była wielokrotnie nagradzana przez rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystw Mikrobiologicznego. W kadencji 2020-2024 pełniła funkcję senatora UMK.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Nauka po Horyzont

Zielona moc grzybów


W gronie profesorów

Nowy profesor


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.