Nominacje profesorskie otrzymali prof. dr hab. Janusz Grygieńć z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych oraz prof. dr hab. Maciej Serowaniec z Wydziału Prawa i Administracji Humanistyka i sztuka

W gronie profesorów

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Kolejni naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymali nominacje profesorskie. Do grona profesorów dołączyli prof. dr hab. Janusz Grygieńć z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych oraz prof. dr hab. Maciej Serowaniec z Wydziału Prawa i Administracji.

Tytuły profesora uczonym z UMK zostały nadane na podstawie Postanowienia Prezydenta RP z dnia 18 marca 2024 r.

Prof. dr hab. Janusz Grygieńć urodził się w 1980 roku w Białymstoku. Jest absolwentem politologii (2005) i filozofii (2007) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce na podstawie rozprawy pt. "Wola powszechna w brytyjskiej myśli politycznej. Thomas Hill Green, Francis Herbert Bradley, Bernard Bosanquet", przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Bartyzela. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2018 roku na podstawie rozprawy pt. "Demokracja na rozdrożu. Deliberacja czy partycypacja polityczna?" (UNIVERSITAS, Kraków 2017). Prof. Grygieńć jest autorem czterech monografii naukowych, w tym dwóch opublikowanych przez wydawnictwa zagraniczne: "Democracy in the Post-Truth Era. Restoring Faith in Expertise" (Edinburgh University Press, Edinburgh 2023) oraz "General Will in Political Philosophy" (Imprint Academic, Exeter 2013). Redagował lub współredagował pięć monografii naukowych wieloautorskich oraz numer specjalny czasopisma "International Journal of Social Economics" (t. 42, nr 9, 2015; za publikowany tam artykuł otrzymał nagrodę dla najlepszego artykułu opublikowanego w IJSE w 2015 r.). Przełożył z języka angielskiego siedem monografii naukowych. Od 2013 roku współredaguje (razem z prof. dr. hab. Andrzejem Szahajem) serię wydawniczą "Polityka w kulturze" ukazującą się nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK.

Jako visiting scholar prowadził badania m.in. na University of Oxford (2017), Brown University (2016), Johns Hopkins University (2012) oraz University of Hull (2012). Kierował dwoma grantami finansowanymi ze środków zewnętrznych (KBN i NCN). Jest stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej (2016) oraz laureatem konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej "Monografie FNP" (2011). Na UMK pracuje od 2013 roku. Od 2019 roku jest kierownikiem Katedry Filozofii Społecznej w Instytucie Filozofii (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych). Jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół problematyki epistemicznych koncepcji demokracji oraz filozoficzno-politycznych implikacji studiów nad wiedzą ekspercką i doświadczeniem.


Prof. dr hab. Maciej Serowaniec – urodzony w Kwidzynie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2014 roku obronił pracę doktorską pt. "Status prawny parlamentarnych komisji do spraw europejskich i formy ich oddziaływania na unijny proces decyzyjny po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Studium prawno-porównawcze" przygotowaną pod opieką naukową prof. dr. hab. Zbigniewa Witkowskiego. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2019 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Konstytucyjne gwarancje niezależności najwyższych organów kontroli państw członkowskich UE". Prof. Serowaniec jest autorem ponad 170 publikacji z zakresu polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień dotyczących promowania standardów rozliczalności i przejrzystości wydatkowania środków publicznych, europeizacji tradycyjnych funkcji parlamentów narodowych, konstytucyjnych aspektów bezpieczeństwa państwa oraz statusu najwyższych organów kontroli państwowej.

Aktywnie zaangażowany w realizację licznych krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz Komisji Europejskiej (m.in. "Responding to Emerging Dissensus: Supranational Instruments & Norms of European Liberal Democracy" - Horizon Europe; "BETKOSOL - Better Knowledge for Better Solutions" - Hercule III Programm, "BETKONEXT - Better Knowledge for the Next Generation" -  Union Anti-Fraud Programm). Obecnie kieruje także pracami zespołu realizującego projekt dydaktyczny Modernization of Legal Education for the Support of European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine (EU4UA) w ramach prestiżowego Programu ERASMUS Lump Sum Grant.

Lider grupy naukowej IDUB - Centre for Democracy, Accountability and Representation. Profesor wizytujący na LUISS "Guido Carli" w Rzymie, Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, Uniwersytecie Masaryka w Brnie oraz Uniwersytecie w Kobe. Pełni funkcję eksperta w Slovak Research and Development Agency oraz Czech Science Foundation.

Laureat European Court of Auditors Postgraduate Research Grant Programme (2022) oraz International Visegrad Fund Research Grant Programme (2023). Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na lata 2018-2020.

Od 2019 r. pełni funkcję Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. Współpracy z Zagranicą, a od 2023 r. kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego. Członek zespołu merytorycznego Uniwersyteckiego Centrum Analiz Strategicznych UMK. Redaktor naczelny rocznika "Studi polacco-italiani di Toruń/Toruńskich Studiów polsko-włoskich".

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Nowy profesor

Nowi profesorowie


W profesorskim gronie

Pamięci wybitnego prawnika


Nowi profesorowie

Najlepszy projekt w Europie


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.