Na zdj. (od lewej): prof. dr hab. Anna Bajek i prof. dr hab. Mateusz Jagielski z Wydziału Lekarskiego oraz prof. Tomasz Ligor z Wydziału Chemii Kolaż zdjęć trzech osób: prof. Anny Bajek, prof. Mateusza Jagielskiego oraz prof. Tomasza Ligora Nauki przyrodnicze

W profesorskim gronie

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Troje naukowców z UMK: prof. dr hab. Anna Bajek i prof. dr hab. Mateusz Jagielski z Wydziału Lekarskiego oraz prof. Tomasz Ligor z Wydziału Chemii otrzymało nominacje profesorskie.

Tytuły profesora uczonym z UMK zostały nadane na podstawie Postanowienia Prezydenta RP z 11 grudnia 2023 r.

 

Prof. dr hab. Anna Bajek jest absolwentką kierunku biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czasie studiów uzyskała również dyplom ukończenia Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Pracę doktorską pt. "Możliwości transdyferencjacji mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) szczura w komórki mięśniowe, badanie in vitro" wykonała w Zakładzie Inżynierii Tkankowej CM UMK pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Drewy i w 2010 roku uzyskała dyplom doktora nauk medycznych. Rok później uzyskała dyplom ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu jako Menadżer Projektu Badawczo-Rozwojowego. W 2018 roku uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl prac "Mezenchymalne komórki macierzyste płynu owodniowego i tkanki tłuszczowej, badania eksperymentalne". Od 2005 roku pracuje w Zakładzie Inżynierii Tkankowej Wydziału Lekarskiego CM UMK. Odbyła liczne staże w ośrodkach krajowych i zagranicznych, m.in. w Medycznym Uniwersytecie Charite w Berlinie, Uniwersytecie Rovira i Virgili w Hiszpanii i w katalońskim centrum technologicznym Eurecat w Tarragonie. Ukończyła również wiele szkoleń i kursów, m.in. kurs monitora badań klinicznych, kursy European Patent Office, Design Thinking, MA TRIZ,  Trener Kompetencji Miękkich. Brała udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych jako kierownik i główny wykonawca, do najważniejszych zaliczyć można: projekty finansowane przez UE (Nonomining, Phenolexa), finansowane przez NCN (Sonata, Preludium 2, OPUS), finansowane przez NCBiR (Techmastrateg). Była członkiem Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości "W kierunku medycyny spersonalizowanej", członkiem wyłaniającego się zespołu badawczego Emerging Field "Multifactorial Molecular-Behavioral Cancer Profiling Team", a obecnie jest członkiem Emerging Field "New Technologies and Artificial Intelligence in Oncology". Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień za osiągnięcia naukowe i organizacyjne zarówno indywidualne, jak i zespołowe oraz członkiem zespołów eksperckich w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Mateusz Jagielski urodził się 18 sierpnia 1988 roku w Toruniu. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w 2013 roku i uzyskaniu tytułu lekarza rozpoczął pracę w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W 2016 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną "Interwencyjne leczenie martwicy trzustki" i uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Od 2018 roku nieprzerwanie pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Rydygiera w Toruniu w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu na podstawie rozprawy habilitacyjnej "Leczenie endoskopowe następstw ostrego martwiczego zapalenia trzustki". Od 2020 roku zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2022 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej. W 2023 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu od Prezydenta RP. Profesor Mateusz Jagielski jest ekspertem w dziedzinie endoskopii gastroenterologicznej, zwłaszcza endoskopii pola żółciowo-trzustkowego. Na co dzień wykonuje zaawansowane zabiegi z zakresu chirurgii endoskopowej przewodu pokarmowego. Jest autorem wielu publikacji naukowych i doniesień zjazdowych na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Członek Zarządu Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz członek Zarządu Sekcji Endoskopii Przewodu Pokarmowego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. 

Prof. dr hab. Tomasz Ligor jest absolwentem II LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu (1991). Ukończył studia magisterskie na Wydziale Chemii UMK w Toruniu (1996). Stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie chemii uzyskał w 2001 r. na podstawie rozprawy "Kompleksowa analiza chromatograficzna związków chlorowcoorganicznych zalegających w różnych matrycach środowiskowych", której promotorem był prof. dr hab. Bogusław Buszewski, a stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii, chemii analitycznej – w 2011 r. na podstawie osiągnięcia pt.: "Analityka wydychanego powietrza z zastosowaniem sprzężonych technik chromatograficznych z przeznaczeniem do badań przesiewowych chorób płuc". Prof. Tomasz Ligor jest nauczycielem akademickim z ponad 25-letnim stażem, promotorem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, recenzentem przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Od 1999 r. jest zatrudniony w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Przebywał na stażach naukowych w Holandii, Austrii i Niemczech, a roczny staż podoktorski odbył w Uniwersytecie Medycznym w Innsbrucku. Uczestniczy w pracach badawczych zespołów z Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Austrii i Brazylii. Prof. Tomasz Ligor jest specjalistą w zakresie chemii analitycznej, w szczególności chromatografii gazowej, spektrometrii mas i analiz lotnych związków organicznych. Pełnił rolę wykonawcy w krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych, m. in. "Airborne Biomarkers for Colorectal Cancer (ERA-NET)ˮ, "Breath-gas analysis for molecular-oriented detection of minimal diseasesˮ (BAMOD), "Optoelektroniczny system markerów chorobowych" (NCBR), kierownika w projektach "Porównanie naturalnej i sztucznej detekcji związków organicznych w powietrzu wydychanym przez pacjentów z nowotworami płuc z wykorzystaniem chromatografii gazowej i spektrometrii mas oraz zmysłu węchu psówˮ i "A comparative study of volatile organic compound biomarkers in breath and urine samples collected from Polish and Turkish communities for monitoring of various respiratory diseasesˮ. Prof. Ligor jest członkiem International Association of Breath Research IABR, Zespołu Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, zespołu ekspertów Technology Foundation STW (Holandia) oraz FNRS (Belgia) oraz współtwórcą patentów RP. Jest współautorem ponad 130 publikacji w recenzowanych czasopismach, monografii, rozdziałów w książkach i skryptach oraz prezentacji na konferencjach naukowych. Działalność badawcza prof. Ligora była nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest laureatem nagród zespołowych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ministra Zdrowia, NOT. Zainteresowania naukowo-badawcze profesora koncentrują się na wykorzystaniu analizy wydychanego powietrza do wczesnego wykrywania chorób płuc. Kompleksowe badania prowadzone z zastosowaniem chromatografii i spektrometrii mas, pozwoliły zidentyfikować potencjalne markery nowotworów płuc, choroby obturacyjnej i astmy. Pracował w zespole wykonującym doświadczenia z wykorzystaniem szkolonych psów do wykrywania nowotworów płuc. Badania umożliwiły określenie czułości i specyficzności detekcji z wykorzystaniem węchu psów oraz chromatografii i spektrometrii mas. Współpraca z Instytutem Optoelektroniki WAT, Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz firmą VIGO System S.A. w ramach projektu NCBR miała na celu skonstruowanie systemu do wczesnego wykrywania chorób płuc. Prof. dr hab. Tomasz Ligor jest entuzjastą wprowadzenia i upowszechnienia metod opartych na kompleksowej analizie ludzkiego wolatolomu w kierunku przesiewowego wykrywania chorób nowotworowych i zapalnych. Dzięki współpracy ze Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym i Specjalistycznym Szpitalem Miejskim w Toruniu prowadzi tematykę badawczą ukierunkowaną na opracowanie metod pozwalających na przesiewowe wykrywanie chorób płuc, nerek, jelit i pęcherza.          

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Nowi profesorowie

W profesorskim gronie


W profesorskim gronie

W profesorskim gronie


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.