Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala podczas lektury portalu Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala podczas lektury portalu Życie kampusu

Witamy na Portalu Informacyjnym UMK!

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło powitać Państwa na Portalu Informacyjnym UMK – miejscu, w którym znajdą się materiały przybliżające osiągnięcia naukowe badaczek i badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także bieżące informacje z życia naszej uczelni.

Portal Informacyjny UMK zaprojektowany został jako platforma służąca przede wszystkim prezentacji potencjału naukowego naszego Uniwersytetu. Na skalę dotąd niespotykaną na żadnej z polskich uczelni będziemy opowiadać Państwu o badaniach, ich przełomowych wynikach, znajdujących odzwierciedlenie w publikacjach prestiżowych międzynarodowych czasopism naukowych, a także o ludziach, którzy je tworzą. Za drzwiami laboratoriów, pracowni i gabinetów UMK toczy się wielka nauka, co potwierdza nie tylko obecność naszych uczonych w najważniejszych światowych periodykach, realizowane przez nich granty czy rosnąca liczba międzynarodowych kooperacji badawczych z ich udziałem, ale także, a może przede wszystkim, włączenie naszego Uniwersytetu w poczet wiodących polskich uczelni badawczych. Przypomnijmy, to elitarne grono, liczące zaledwie 10 szkół wyższych w Polsce, wyłonione zostało w 2019 r. w ramach konkursu Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Pragniemy, aby działalność Uniwersyteckich Centrów Doskonałości, Priorytetowych Zespołów Badawczych czy Wyłaniających się Pól Badawczych – stanowiących trzon projektu IDUB na UMK – znajdowała regularnie wyraz w treściach publikowanych na stronach portalu.

Naszym celem jest, by o nauce przez wielkie "N", którą uprawiają akademicy z UMK, pisać i opowiadać w sposób nie tylko rzetelny i wnikliwy, ale też przejrzysty, przystępny i zrozumiały, nie tylko uwzględniając znaczenie poszczególnych badań dla dziedziny, w której są prowadzone, ale też odzwierciedlając ich wpływ na naszą współczesną rzeczywistość.

Nieprzypadkowo używamy słowa "opowiadać". Treści pisane będą bowiem wzbogacane o materiały graficzne, fotograficzne i filmowe, a dzięki zaangażowaniu Radia Sfera UMK – również dźwiękowe.

Już teraz zachęcamy Państwa – badaczki i badaczy z naszego Uniwersytetu – do dzielenia się z redakcją portalu informacjami o prowadzonych badaniach, osiąganych wynikach i planowanych publikacjach. Czekamy na Państwa wiadomości pod adresem redakcja@umk.pl.

Na Portalu Informacyjnym UMK nie zabraknie także aktualnych informacji z życia uczelni. Znajdą je Państwo przede wszystkim w kategoriach "Życie kampusu", "Kultura" i "Sport". W Państwa ręce oddajemy również kalendarz, który w porządku chronologicznym zapowiadać będzie zarówno wydarzenia o charakterze ogólnouniwersyteckim, jak i organizowane przez Wydziały czy inne jednostki UMK, w tym Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" oraz Uniwersyteckie Centrum Sportowe.

Do Państwa dyspozycji pozostaje również nasz newsletter. Studenci, doktoranci i pracownicy będą otrzymywać go automatycznie na swoje skrzynki pocztowe w domenie UMK, a każdy użytkownik nieposiadający takiego konta będzie mógł zamówić subskrypcję newslettera na wskazany adres e-mail.

Dążymy do tego, żeby portal był jak najbardziej dostępny – stąd równolegle z jego wersją polską uruchomiona została wersja angielska, a oba warianty spełniają standardy dostępności internetowej zgodnie z wymogami normy WCAG 2.1.

 

Redakcja Portalu Informacyjnego UMK

 

Szanowni Państwo,

Portal Informacyjny UMK jest wynikiem prac analitycznych nad komunikacją uniwersytetów badawczych i oczekiwań wyrażanych przez naszych kolegów – naukowców. Projekt opiera się na wiedzy zebranej na wybranych uczelniach badawczych USA i Europy.

Portal nie jest celem samym w sobie, ma za zadanie znacząco poszerzyć wiedzę o naszych sukcesach badawczych wśród absolwentów, doktorantów, pracowników i studentów UMK. Treści portalu będziemy następnie rozpowszechniać w Polsce i na świecie. W tym miejscu wskażę tylko dwa wybrane kanały dystrybucji, ze względu na ich szczególne znaczenie: serwis PAP "Nauka w Polsce" i portal EurekAlert!.

Nasz projekt ma charakter ewolucyjny, dzisiejsza premiera to nie koniec prac nad portalem. Chcemy, żeby spełniał oczekiwania odbiorcy i realizował zadania komunikacyjne Uniwersytetu, dlatego w skład zespołu projektowego prócz redakcji, zespołu kreatywnego i grupy informatycznej wchodzą analitycy badający działanie portalu w dłuższej perspektywie.

Portal nie powstałby bez ludzi. Od wstępnego pomysłu do napisania projektu i jego realizacji zaangażowanych było wiele osób i struktur UMK. Nie sposób wymienić każdej osoby z imienia, nazwiska i funkcji; pozwolę sobie wskazać tylko grupy, komórki i jednostki organizacyjne (w kolejności chronologicznej): Zespół Doradczy "Głosu Uczelni", Instytut Fizyki, Biuro Programów Międzynarodowych, władze rektorskie, pełnomocniczki i pełnomocnicy Rektora, Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi, Radio "Sfera", Dział Nauki, Sekretariat UCI, władze kanclerskie, Katedra Projektowania Graficznego, Dział Zasobów Informacyjnych UCI, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Instytut Badań Informacji i Komunikacji, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych.

Od tej zasady chciałbym zrobić jeden wyjątek. Nie byłoby portalu bez pamięci, zaangażowania i konsekwentnego wsparcia prorektora, prof. Wojciecha Wysoty. Pragnę również podziękować pracownikom macierzystego Działu Promocji i Informacji, bez których pasji, kreatywności i pracowitości portal nie mógłby powstać, począwszy od grupy, która tworzyła wstępną specyfikację portalu jeszcze przed formalnym rozpoczęciem projektu, po sekcję redakcyjną, która w ostatnich tygodniach intensywnie pracowała nad wypełnieniem go treściami.

 

Aleksander Anikowski

Główny projektant portalu

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.