Prof. Agnieszka Hamerlińska została doceniona m.in. za łączenie działalności naukowo-badawczej z zaangażowaniem społecznym na rzecz osób cierpiących i niepełnosprawnych Nauki społeczne

Z Nagrodą Instytutu De Republica

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych została laureatką pierwszej edycji Nagrody Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk społecznych.

Celem Nagrody Instytutu De Republica jest wspieranie i promocja najzdolniejszych uczonych, którzy swoją pracą, całym dorobkiem naukowym oraz działalnością międzynarodową są inspiracją dla młodych pokoleń.

Wyróżnienia zostały wręczone w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, nauki społeczne, sztuka, za cały dorobek naukowy oraz za działalność międzynarodową.

W dziedzinie nauk społecznych laureatką została dr. hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. UMK z Katedry Pedagogiki Funkcjonalnej Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych.

W uzasadnieniu werdyktu Kapituły konkursowej czytamy, że działalność naukowa prof.  Hamerlińskiej jest "pod wieloma względami innowacyjna i interdyscyplinarna", a jej monografia pt. "Onkologopedia - logopedia wobec chorób nowotworowych" otworzyła nowy dział w historii logopedii i pedagogiki specjalnej - onkologopedię. - Od wielu lat udziela konsultacji pacjentom onkologicznym i prowadzi badania naukowe nad jakością życia osób niepełnosprawnych. Umiejętnie łączy role badacza, specjalisty oraz cenionego dydaktyka – zauważyli jurorzy. – W opinii członków Kapituły prof. Agnieszka Hamerlińska posiada nie tylko wybitny dorobek naukowy, ale doskonale łączy działalność naukowo-badawczą z zaangażowaniem społecznym na rzecz osób cierpiących i niepełnosprawnych.

Lista wszystkich nagrodzonych

Laureaci otrzymali statuetkę zaprojektowaną przez prof. Macieja Zychowicza oraz nagrody pieniężne. Każda  z nagrodzonych osób będzie miała możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica w ciągu dwóch lat od otrzymania nagrody.

Wyróżnienia wręczono 5 października 2022 r. w Warszawie
fot. Nadesłane

Dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. UMK – neurologopeda, pedagog, psycholog, psychoonkolog. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunek pedagogika sp. logopedia (2006r.) i psychologia (2008r.). W roku 2008 roku zrealizowała Podyplomowe Studia Neurologopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim uzyskując specjalność neurologopedy. W 2011 r., kończąc studia doktoranckie w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji: "Uwarunkowania skuteczności terapii logopedycznej dzieci z dyslalią" pisanej pod opieką prof. Jacka Błeszyńskiego (UMK). W latach 2011-2017 była adiunktem Zakładu Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UKW w Bydgoszczy, pełniąc w latach 2015-2017 funkcję Kierownika Pracowni logopedycznej. W tym czasie opublikowała książkę podoktorską "Dyslalia – psychospołeczne uwarunkowania terapii logopedycznej" (2012) oraz wydała pierwszą unikatową, innowacyjną monografię naukową "Onkologopedia – logopedia wobec chorób nowotworowych" (2015), otwierając tym samym nowy dział w historii logopedii, jakim jest onkologopedia. Od 2017 roku pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych, w Instytucie Nauk Pedagogicznych. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika otrzymała w 2020 roku na podstawie osiągnięcia pt. "Mowa przełykowa. Studium onkologopedyczne". W 2021 roku ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologia w praktyce klinicznej w Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą: jakości życia osób z niepełnosprawnościami (w szczególności na skutek choroby nowotworowej) oraz  zaburzeń mowy i czynności prymarnych (przede wszystkim funkcji jedzenia i węchu). Od 2011 roku wydała 3 monografie autorskie, 3 książki redakcyjne, napisała 33 artykuły naukowe oraz 25 rozdziałów w książkach pod redakcją.

Dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. UMK będąc czynnym logopedą i psychologiem, pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Ponadto prowadzi badania naukowe m.in. nad zaburzeniami mowy i węchu. Wprowadziła pojęcie niepełnosprawności węchowej na grunt pedagogiki specjalnej. W wyniku tychże poczynań w 2021 r. uzyskała z Inkubatora Innowacyjności 4.0 UMK grant na stworzenie wynalazku do stymulacji i terapii hiposmii (zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP nr P442355). Ponadto w 2022 r. otrzymała grant z Polskiej Misji Historycznej umożliwiający kwerendę naukową w Wurzburgu, której celem jest zbieranie materiałów dotyczących rozwoju onkologopedii w Niemczech i dokonania analizy porównawczej. W tym samym roku dr hab. Agnieszka Hamerlińska została zaproszona do funkcji konsultanta w Projektach:  "Program aktywacji społecznej osób laryngektomowanych" oraz "Powrót do aktywności seksualnej po leczeniu nowotworów głowy i szyi" (kierownik: Dominika Kozłowska-Wojnar) finansowanych ze środków Unijnych w Ramach Programu Innowacji Społecznych, Włącznik Innowacji Społecznych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Od lat współpracuje z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, Polskim Towarzystwem Laryngektomowanych oraz Pracownią Wspierania Rozwoju AiM w Toruniu. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Łączy funkcje badacza, specjalisty oraz dydaktyka.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Docenione przez PAN

Z prestiżowym Medalem Diraca


Deszcz nagród dla UMK

Artykuł zawiera galerię

Promotor Grudziądza z nagrodą


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.