Dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK jest historykiem sztuki i bibliologiem, w trzecim pokoleniu kontynuuje tradycję kolekcjonerską, zwłaszcza bibliofilską Kultura

Zasłużony dla polskiej kultury

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK z Instytutu Badań Informacji i Komunikacji otrzymał odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Prof. Arkadiusz Wagner otrzymał odznaczenie na wniosek polskiego środowiska bibliofilskiego za szczególne zaangażowanie w obronę tzw. Kodeksu Korwina przed bezprawnym podarowaniem go Węgrom w 2022 r. Manuskrypt, który jest najcenniejszym zabytkiem kultury w kolekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, miał być przekazany Węgrom jako forma rewanżu za darowaną wcześniej Polsce zbroję młodzieńczą Zygmunta II Augusta. Wobec stanowczego sprzeciwu, jaki wyraziło kilkadziesiąt instytucji oraz 30 tys. osób podpisanych pod petycją w obronie Kodeksu, ostatecznie dzieło objęte zostało najwyższą ochroną – Rada ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego zaopiniowała pozytywnie wniosek o wpisanie manuskryptu do narodowego zasobu bibliotecznego, a sam wpis, który zabezpiecza Kodeks m.in. przed ewentualnym wywiezieniem z kraju, nastąpił w 2024 r.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 22 maja 2024 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 
fot. Nadesłane

Dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK urodził się 23 lutego 1976 roku w Środzie Wielkopolskiej w rodzinie o tradycjach kolekcjonerskich i leśno-łowieckich. W 2001 r. uzyskał tytuł magistra historii sztuki na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu, a w 2006 roku – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki (również na UAM). Od lutego 2006 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu. W 2016 roku opublikowałem książkę habilitacyjną pt. Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016); W 2018 roku na podstawie rozprawy Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii, nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu.

Jest członkiem towarzystw i stowarzyszeń naukowych oraz bibliofilskich, w tym Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Internationale Gutenberg-Gesellschaft w Moguncji, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Arbeitskreis für die Erfassung, Erschließung und Erhaltung historischer Bucheinbände działającego przy Staatsbibliothek w Berlinie, oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki.

Dwukrotnie zrealizował Stypendium im. Theodora Koernera (2007 i 2011; na poczet badań nad nowożytnym introligatorstwem w Środkowej Europie oraz introligatorstwem polskim i jego powiązaniami z introligatorstwem niemieckim w XV-XVI wieku); trzykrotnie otrzymał Stypendium im. dr Zdziarskiej-Zaleskiej, w tym specjalne stypendium przyznane przez Prezesa Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, na sporządzenie katalogu oraz opracowanie popularnonaukowej monografii ekslibrisów, superekslibrisów i zabytkowych opraw w tej placówce). Dwukrotnie był również stypendystą Fundacji im. Lanckorońskich (2011, 2015), dzięki czemu prowadził badania nad wpływem introligatorstwa włoskiego na renesansowe introligatorstwo polskie.

Laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Ks. Szczęsnego Detloffa dla młodych historyków sztuki za dysertację doktorską pt. Warsztat Chrystiana Bernarda Schmidta (1734 – 1784) na Warmii; nagrody głównej ex aequo w IV Konkursie imienia dr Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur za książkę pt. Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmii; wyróżnienia w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką w roku 2017 dla książki pt. Stare druki o sztuce w zbiorach Biblioteki Stacji Naukowej PAN w Rzymie; wyróżnienia KLIO podczas XXVI Targów Książki Historycznej dla Katalogu rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu opracowanej przez Martę Czyżak przy współpracy Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Arkadiusza Wagnera; I Nagrody w Konkursie "Studiów Źródłoznawczych" im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za rozprawę habilitacyjną pt. Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku; II miejsca w XV edycji Konkursu "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba" w kategorii "Najciekawsza wystawa" (za przygotowanie wystawy pt. Dwieście artefaktów na dwusetlecie Towarzystwa Naukowego Płockiego w Muzeum Mazowieckim w Płocku), a także licznych nagród i wyróżnień Rektora UMK za osiągnięcia badawcze i dydaktyczne.

Prof. Arkadiusz Wagner w trzecim pokoleniu kontynuuje tradycję kolekcjonerską, w tym zwłaszcza bibliofilską, zapoczątkowaną działalnością Feliksa Wagnera i rozwiniętą przez Ryszarda Wagnera. Jego kolekcja obejmuje głównie ryciny europejskie i polskie z XV-XVIII wieku (kilkaset dzieł), a w mniejszym stopniu też grafiki późniejsze, ekslibrisy polskie i europejskie XVI-XXI wieku (około 30 tysięcy dzieł), jak również rysunki europejskie i polskie XVI-XVIII wieku (kilkanaście dzieł). Ważną częścią jego kolekcji są stare druki, a w niewielkim zakresie też woluminy późniejsze, odznaczające się cennymi oprawami oraz znakami własnościowymi (ekslibrisy, superekslibrisy). Poza tym gromadzi dzieła nowożytnej snycerki i rzemiosła artystycznego, w tym zwłaszcza wyroby metalowe i meble.

Więcej informacji

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

W obronie manuskryptu

Skarb nasz najcenniejszy


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.