Prof. dr hab. Daniel Simson Monochromatyczne zdjęcie mężczyzny stojącego przed tablicą. Mężczyzna trzyma kredę, na tablicy znajduje się zapis matematycznych obliczeń Nauki ścisłe

Zmarł prof. Daniel Simson

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

W wieku 80 lat zmarł prof. dr hab. Daniel Simson, wybitny matematyk, współtwórca toruńskiej szkoły algebry, wieloletni dyrektor Instytutu Matematyki i pierwszy dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz laureat specjalnego wyróżnienia Convallaria Copernicana.

Prof. dr hab. Daniel Simson (urodzony 18 stycznia 1942 roku w Małym Zajączkowie niedaleko Grudziądza), profesor nauk matematycznych, od 1966 roku zatrudniony był na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego, a od 1991 roku na stanowisku profesora zwyczajnego. W 1961 roku ukończył pięcioletnie Liceum Pedagogiczne w Kwidzynie. W latach 1961-1966 studiował matematykę na UMK w Toruniu. Stopień doktora uzyskał w roku 1970 na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem prof. Stanisława Balcerzyka pt. "Stabilne funktory pochodne o współ­czynni­kach w spektrum kompleksów", a doktora habili­to­wanego w 1974 na podstawie rozprawy "Serwantność i wymiary homologiczne w lokalnie skończenie przed­stawia­lnych kategoriach Grothendiecka". Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1987 roku.

Był autorem licznych ważnych publikacji naukowych i monografii, które wywarły głęboki wpływ na współczesną algebrę. Jego badania dotyczyły szeroko rozumianej algebry; początkowo algebry homologicznej, topologii algebraicznej, teorii kategorii, ogólnej teorii modułów nad pierścieniami nieprzemiennymi, algebr Hopfa, a następnie teorii reprezentacji algebr skończonego wymiaru i tzw. problemów macierzowych. W późniejszej fazie jego pracy naukowej pojawiły się nowatorskie wątki związane z matematyką dyskretną, teorią form kwadratowych, teorią grafów, geometrią, a także teoretycznymi podstawami informatyki. W ciągu swej kariery odbył wiele zagranicznych podróży naukowych, m.in. do Rosji, Brazylii, Meksyku, Niemiec, Argentyny, Włoch, USA, Kanady, Hiszpanii i Chin. W latach 1982-1983 przebywał w Japonii na stypendium Fundacji Japan Society for the Promotion of Science.

Był laureatem licznych prestiżowych nagród za osiągnięcia naukowe, m.in. Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilitacyjną i za monografię naukową oraz Nagrody Głównej im. Stanisława Zaremby Polskiego Towarzystwa Matema­tycznego. Otrzymał także Medal im. Władysława Orlicza przyznawany przez matematyków poznańskich i został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1991 roku Senat UMK przyznał mu Medal za zasługi położone dla rozwoju Uczelni. W 2018 roku został natomiast uhonorowany specjalnym wyróżnieniem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Convallaria Copernicana.

Prof. Daniel Simson w latach 1975-1987 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Matematyki na UMK, a w latach 1993-1999 był pierwszym dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki.

Aktywnie działał na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Przez dwie kolejne kadencje w latach 1997-2003 był członkiem z wyboru Komitetu Badań Naukowych. W 1998 roku zorganizował Polskie Konsorcjum Narodowe "Mathematical Reviews", którym następnie kierował. Pełnił funkcję Prezesa Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Toruniu, był członkiem Prezydium Komitetu Matematyki PAN, a także członkiem Rady Naukowej IM PAN w Warszawie, działał w Sekcji Ekspertów Matematyki Komitetu Badań Naukowych oraz pracował w zespole ekspertów MNiSW ds. nagród i wyróżnień. W 1994 roku był członkiem polskiej delegacji na Międzynarodowy Kongres Matematyków ICM-94 w Zurychu. Wchodził w skład komitetów redakcyjnych polskich czasopism matematycznych: "Fundamenta Informaticae", "Colloquium Mathematicum", "Wiadomości Matematyczne", a także zagranicznych "Algebra and Discrete Mathematics" (Ukraina), "International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences" (USA), "Far East Journal of Mathematics" (Korea), "Scietific World Journal" (USA).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Toruniu 23 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 w Domu Pogrzebowym CCK
przy ul. Grudziądzkiej 192. O godz. 12.00 odbędzie się ceremonia pogrzebowa na Centralnym Cmentarzu Komunalnym.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.