Campus life

Część zajęć w zmienionym trybie

— Redakcja
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
fot. Andrzej Romański

Zgodnie z najnowszym zarządzeniem Rektora UMK w sprawie zmiany trybu zajęć prowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu, od 10 kwietnia wybrane zajęcia dydaktyczne będą odbywać się stacjonarnie lub hybrydowo (z zachowaniem reżimu sanitarnego), pozostałe będą kontynuowane w trybie zdalnym.

8 kwietnia weszło w życie zarządzenie nr 77 Rektora UMK, zgodnie z którym:

  1. Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 3 Rektora UMK z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 (Biuletyn Prawny UMK z 2021 r., poz. 13):

w części bydgoskiej:

w części toruńskiej:

odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego odpowiednio w trybie stacjonarnym lub hybrydowym.

  1. Zajęcia dydaktyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1 i 2, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 3 Rektora UMK z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021, w okresie od dnia 10 kwietnia do dnia 3 maja 2021 r. odbywają się w trybie zdalnym.

Pełna treść zarządzenia nr 77

share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print

Related articles

Zdalne nauczanie do 9 kwietnia

Naukowcy w walce z COVID-19


Pokolenie iGen szuka bezpiecznej przystani

On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.

>