Humanities and arts

Prof. Rouba laureatką Nagrody Ministra Kultury

— Redakcja
share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print
Fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Bogumiła Rouba, emerytowana profesor z Wydziału Sztuk Pięknych UMK, została laureatką Dorocznej Nagrody Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest przyznawana od 1997 roku artystom, twórcom i animatorom kultury za całokształt ich działalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w reprezentowanej przez nich dziedzinie. Najważniejsze nurty i zjawiska pojawiające się w polskiej kulturze zostają w ten sposób zauważone i docenione a ich twórcy i reprezentanci - uhonorowani.

Wśród tegorocznych laureatów znalazło się 21 osób, w tym. m.in. aktor Wiesław Gołas, kompozytor Michał Lorenc czy twórca Sceny Plastycznej KUL Leszek Mądzik, a także dwie instytucje.

Lista wszystkich laureatów

Bogumiła J. Rouba -  w roku 1972 ukończyła studia w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym samym roku rozpoczęła pracę jako asystent naukowo-techniczny, a od roku 1974 jako asystent dydaktyczny w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. W roku 1983 obroniła pracę doktorską na temat budowy i problemów konserwacji obrazów XIX-wiecznych. W roku 1993 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przeprowadziła przewód kwalifikacyjny drugiego stopnia na podstawie pracy badawczej "Osłony odwroci jako metoda profilaktycznej ochrony obrazów" i dorobku konserwatorskiego. W 1995 roku otrzymała stanowisko profesora UMK, a w 2001 – tytuł profesora sztuk plastycznych. W latach 2001-2014 kierowała Zakładem Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej UMK. W obecnej kadencji (2016-2020) pełni funkcję Przewodniczącej Rady Ochrony Zabytków. Pracowała przy konserwacji kilkudziesięciu obrazów, malowideł ściennych. Jest autorką 135 publikacji. Odznaczona m.in. Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2005); Złotym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2018) oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print

Related articles

Doradzi Bankowi Światowemu

Granty OPUS i PRELUDIUM przyznane


Pierwsze miejsce za pracę o mieście

W Radzie PACTT


On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy.