Campus life

Stypendia JM Rektora za publikacje

— Redakcja
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
proj. Anna Jaszczuk

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje.

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. W ostatnich zestawieniach zostało uwzględnionych 79 publikacji z afiliacją z UMK.

Publikacje 200-punktowa:

Publikacje 140-punktowe:

Publikacje 100-punktowe:

Artykuły recenzyjne, które ukazały się w czasopismach za 200 punktów i które pomimo przyznania ½ punktacji klasyfikują się do stypendium:

Publikacje cz. 1

Publikacje cz. 2

share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print

Related articles

Grant na paleontologiczne innowacje

Stypendium Skłodowskiej-Curie dla badacza z UMK


Nauka przekracza granice

Kolejne stypendia za publikacje


On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.

>