Humanities and arts

Urodziny Kopernika: wykład on-line

— Redakcja
share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print
fot. Studenckie Koło Naukowe Historyków

Z okazji 548. rocznicy narodzin naszego patrona i obchodzonego w ich dniu Święta Uniwersytetu Studenckie Koło Naukowe Historyków zaprasza na wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Mikulskiego "Urodziny Kopernika - życie i działalność toruńskiego celebryty".

Wykład odbył się w przededniu urodzin Mikołaja Kopernika - 18 lutego i został prowadzony w formie transmisji na Facebooku, dzięki czemu goście wydarzenia mieli szansę aktywnie w nim uczestniczyć, komentując i zadając pytania. Osoby, którym nie udało się wziąć w wykładzie udziału na żywo, nadal mogą odtworzyć go na stronie transmisji.

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski – jest dyrektorem Instytutu Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych UMK oraz przewodniczącym Rady Dyscypliny. Studia historyczne (o specjalności archiwistycznej) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończył w 1982 roku, dwa lata później rozpoczął pracę na UMK w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII w. Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. W 1992 roku obronił doktorat ("Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII wieku"), a w 2000 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego (na podstawie pracy "Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII w."). Od 2005 roku jest profesorem tytularnym. Od 2003 roku jest prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zainteresowania naukowe prof. Krzysztofa Mikulskiego związane są przede wszystkim z historią społeczną i gospodarczą państwa krzyżackiego w XIII-XV w. i ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem Prus Królewskich w XV-XVIII. W bogatej bibliografii naukowca znajduję się m.in. wydana w 2015 r. książka poświęcona Mikołajowi Kopernikowi – "Mikołaj Kopernik: środowisko społeczne, pochodzenie i młodość", w której autor przedstawia m.in. nowe ustalenia dotyczące pierwszego, toruńskiego okresu życia słynnego astronoma.

share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print

Related articles

Święto Uniwersytetu - list JM Rektora

Tajemnice średniowiecznych dachów

Article contains a clip

Wyjątkowy projekt "Stworzenie świata"

Article contains a clip

Toruńscy odkrywcy podwodnych tajemnic

Article contains photo gallery Article contains a clip

On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy.